Gratis Joomla Template by FatCow Review

Böyle samimi yoksula böyle yardım yapılmalı!

Kategori: Hikaye ve Kıssa

Medine'de sıcaklar şiddetini iyice artırmıştı. Hazret-i Ömer'in oğlu Abdullah da çalıştığı bahçesinde bir ağacın gölgesine sığınmış yemeğini yiyordu. Bahçe duvarının ötesinden geçen koyunlar tozu dumana katarak giderken, arkasından yürümeye çalışan mecali tükenmiş çobanın perişan hali Abdullah'ın dikkatini çekti.

 -Ey Allah'ın kulu, dedi, gel bir lokma yemek ye, bir yudum su iç de öyle devam et koyunların arkasından!

Devamını oku...

Ömer bin Abdül Aziz Hz. lerinin kabirle konuşması

Kategori: Hikaye ve Kıssa

lmdr_hayatHz Ömer r.a. oğlunun torunu 8. Emevi halifesi Ömer bin Abdül Aziz Hz. lerinin kabirle olan ibret dolu diyaloğu:

Ömer bin Abdülazîz yanındaki toplulukla berâber bir cenâzeyi defnetmişlerdi. Herkes gitmiş, fakat Ömer bin Abdülazîz bâzı yakınları ile berâber orada kalmıştı. Yanındakiler ona:

Devamını oku...

Riya günahtan daha tehlikeli

Kategori: Hikaye ve Kıssa

İmamı Muhyiddin Nevevî hazretleri, Eşrefiyye Medresesi'nde ve Beni Ümeyye Camii'nde ders okuturdu. Ders esnasındayken bir devlet adamının ansızın gelip de kendisinin, büyük bir kalabalığa ilim kürsüsünden hitab etmekte olduğunu görmesinden hoşlanmazdı. Büyüklerden birinin kendisini ziyarete geleceğini öğrendiği zaman, o gün ders okutmazdı. O diyordu ki :

Devamını oku...

Sen fırsatı kaçırdın!

Kategori: Hikaye ve Kıssa
av-3382Büyük İslâm âlimi İmam-ı Gazali hazretleri anlatır: Vaktiyle, kocası vefat edip, beş çocukla yalnız kalmış olan bir mümine hanım, henüz çalışıp kazanacak duruma gelmemiş olan öksüzlerle perişan bir hale düşmüş. İffetini muhafaza ettiği için, kimseye hâlini açamamış. Nihayet çaresiz kalınca, bir gün, kendisine tavsiye ettikleri Müslüman bir zenginin kapısını çalmış. Kocasının vefatı üzerine beş yetimle baş başa kaldığını, kimseye hâlini açamadığını, perişan bir hâlde bulunduğunu ağlayarak anlatmış.

Devamını oku...

Niyetlerinin karşılığını buldular

Kategori: Hikaye ve Kıssa

İyi niyetle, ihlasla yapan iyiliğe, kötü niyetle yapan da kötülüğe kavuşur. Evliyanın büyüklerinden Yûsüf-i Hemedânî hazretleri senede bir ay Bağdat’a gelip vaaz edermiş. Bu vaazı dinlemeye üç arkadaş geliyor. Birisi kalbinden diyor ki: “Yâ Rabbi bu ne bahtiyarlık, bu ne seâdet.. Bir Allahadamı bu memlekete gelmiş bize nasihat verecek, vaaz verecek. Biz ne kadar şanslı insanlarız” diyor. Birisi de diyor ki:

Devamını oku...

Ben Sizin Hizmetçinizim

Kategori: Hikaye ve Kıssa

karanfil006Ahmed Rufai Hazretleri, bir gün talebelerine:
   
- İçinizde kim bende bir ayıp görüyorsa bildirsin, dedi.
   
Müritlerinden biri:
   
- Efendim, sizde büyük bir ayıp var, diye cevap verdi.

Devamını oku...