Gratis Joomla Template by FatCow Review

Allah (c.c.) Bir Cemaate Niyetlerinin Doğruluğu Nispetinde Yardım Eder

Kategori: Hikaye ve Kıssa

EMİRUL MÜMİNİN HZ. ÖMER’İN (R.A) AMR İBNİ AS’A MEKTUBU
Zeyd ibni Esrem (r.a.) anlatıyor:
Mısırın fethi gecikince Hz. Ömer (r.a.) Amr ibni As (r.a.)’a şu mektubu gönderdi;
“Mısır’ın fethini geciktirmenize şaşıyorum. Senelerdir onlarla çarpıştığınız halde bir sonuca varamadınız! Bunun yegâne sebebi düşmanlarınızın sevdiği dünyayı sizin sevmiş olmaya başlamanızdır. Hiç şüphe yok ki, Allah (c.c.) bir cemaate niyetlerinin doğruluğu nispetinde yardım eder. Ben sana 4 kişi göndermiş ve o 4 zattan her birinin bildiğim kadarıyla 1000 kişiye muadil olduklarını bildirmiştim. Meğerki başkalarını bozan şey (dünya sevgisi) onları da bozmuş ola.

Bu mektubumu aldığında halka konuşma yap, onları düşmanlarıyla savaşmaya sabırlı ve samimi olmaya teşvik et. O dört kişiyi halkın (askerlerin) başına getir. Orduya yek vücut olmalarını ferman eyle. Bunları Cuma günü zeval vaktinde yap. Zira o an ilahi rahmetin indiği duaların kabul gördüğü bir vakittir. Halk yüksek sesle Allah’a yalvarsın, düşmanlarına karşı Ondan yardım dilesinler.”

Amr ibni As (r.a.) mektubu alınca halkı toplayıp mektubu okuduktan sonra o dört kişiyi çağırdı, halkın önüne geçirdi ve müteakiben orduya abdest alıp iki namaz kılmalarını, Allah’a yönelip yardım talep etmelerini emretti. Ve neticede Allah kendilerine fethi bahşetti.

Her bireri bin kişiye muadil olan ve Hz. Ömer (r.a) tarafından gönderilen zatlar (1-Zübeyr ibni Avam, 2- Mıkdat ibni Esved ibni Amr, 3- Ubade ibni Samit, 4- Mesleme ibni Muhalled (radıyAllahu anhum)) dir. (Hayatüssahabe, cilt 4, sayfa 368,369)

Gösterim: 2970