Gratis Joomla Template by FatCow Review

Gazneli Mahmut ve Harakani

Kategori: Hikaye ve Kıssa

Şeyh Harakanî'nin şöhretini duyan Gazneli Mahmut, adamlarıyla
birlikte, biraz da onu imtihan maksadıyla Harakan'a gelir. Sultan,
yanına geldiğinde Şeyh Harakanî, ona özel bir ilgi göstermediği gibi,
ayağa da kalkmaz.
Sultan pek çok sorular sorar ve şeyhi sınar. Aldığı tatminkâr cevaplar
ve şeyhin mehabeti karşısında irkilir, endişesi sevgi ve saygıya
dönüşür. Şeyhe bir kese altın ihsanda bulunmak isterse de Harakanî
bunu reddeder.
Bu sefer, ondan bir hatıra olsun diye herhangi bir eşyasını ister.
Harakanî de Sultan'a bir gömleğini verir.
Görüşme tamamlandıktan sonra Sultan, veda ederken Şeyh Harakanî onu
ayakta uğurlar. Sultan, şeyhin kendisini yolcu ederken ayağa
kalktığını görünce sorar:
        -Efendim, geldiğimizde ayağa kalkmadınız ama, yolcu ederken
ayaktasınız. Sebebini öğrenebilir miyim?
Şeyh Harakanî, şu karşılığı verir:
         -İlk gelişinizde padişahlık gururu ve bizi imtihan niyetiyle
geldiniz ama şimdi dervişlerin haliyle ayrılıyorsunuz. Dervişlik
devletine ve tevazu haline saygı gerekir.


Cenâb-ı Hak buyuruyor:
        "Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde
böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran
kimseleri asla sevmez." (Lokman, 18)

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
         "Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı
kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir."
 (Buhârî, Eymân 9; Müslim, Cennet 47.)

Gösterim: 3973