Gratis Joomla Template by FatCow Review

Yüce Kitabımız Kur´anı Kerimi Okumak

Kategori: İlim Öğrenelim

kuranrahlekd2Allah-ü Teâlâ, insanlığın dalalet çukurlarında bocaladığı, hak ve adaletten uzaklaştığı bir devirde, Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'i, bir hidayet rehberi olarak göndermiş, O’na Kur'ân-ı Kerîm'i inzal buyurmuş ve  böylece İslam Dini'ni tesis etmiştir.
           
Rasülullah (s.a.v.) Efendimiz, diğer peygamberlere (aleyhimü's-Selam) nisbetle, Cenab-ı Hak indinde nasıl kıymetli ise, Kur'ân-ı Kerîm de diğer ilahî kitaplara nispetle öyle kıymetlidir.

Devamını oku...

Duada büyükleri vesile yapmalı

Kategori: İlim Öğrenelim

nourAbdülhâlık Goncdüvânî hazretleri, duâsı makbûl bir zât idi. İnsanlar, duâsını alabilmek için uzak yerlerden gelirlerdi. Birgün birisi gelip:

- Efendim, son nefeste selâmetle gidebilmemiz için duâ buyurun, dediğinde;

- Her kim farzları edâ ettikten sonra, duâ ederse duâsı kabûl olur. Sen farzdan sonra duâ ederken bizi de hatırlarsan biz de seni hatırlarız. Bu durum hem sizin, hem de bizim için duânın kabûl olmasına vesîle olur, buyurdu.

Devamını oku...

Kulluğunun Farkında Ol!

Kategori: İlim Öğrenelim

o_celikBiliyorum ki, namazın Allâh’ın mühim bir farzı, dinin direği, mü’minin mîracı olduğuna inanıyor ve namazlarını hiç aksatmadan kılıyorsun. Hattâ Rabbine yakınlığını artırmak için farzlarla birlikte nafile ibadetlere de önem veriyorsun. Gönlünde: “Secde et ve yaklaş!” heyecanı çarpıyor, cennetin zümrüt bahçelerinde Sevgili Peygamberimiz’e komşu olmanın iştiyakı içinde secdeleri çoğaltmanın gayreti içinde coşuyorsun. Bu, gerçekten övgüye şâyan bir durumdur.

Devamını oku...

Cuma Günü

Kategori: İlim Öğrenelim

siyahpatya_cuma Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

"Müminler ! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen Allah'ı anmaya yönelin ve alım satımı bırakın. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Namaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ın adını da çokça anın ki, umduğunuza kavuşanız." (Cuma, 62/9-10 )

Devamını oku...

Borç ve ödeme adabı

Kategori: İlim Öğrenelim

870para31905 - Ebü Müsa (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"AIIahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir. " Ebü Davud, Büyü 9, (3342).

Devamını oku...

Kim dinini münakaşalara hedef yaparsa

Kategori: İlim Öğrenelim

medinediyarin1sp9Ma'n b. îsâ anlatıyor:

«Birgün Mâlik mescidden dönüyordu. Elimi tutmuş bir halde iken Ebu'l-Cuvey-riyye denilen bir adam —Mürcie'den olmakla itham edilirdi — ona yetişti ve «Ey Ebû Abdillah, beni dinle, sana delil getirip görüşümü açıklayacağım, birşey söyleyeceğim.» dedi.

Mâlik «Ya beni mağlûb edersen?» dedi,

Devamını oku...