Gratis Joomla Template by FatCow Review

Efendimiz'e 40 yasında peygamberlik verilişinin hikmeti nedir?

Kategori: İlim Öğrenelim

ImageEfendimiz’in (s.a.v.) Miladi 610 yılında ve 40 yaşında iken risalet ile tanıştığını hepimiz biliyoruz.
Peki, neden Allah, seçmiş olduğu elçisini risalet vazifesi ile âleme göndermek için 40 yıl beklemiştir? Neden 25, 30 ya da 35 değil de, ille de 40 yaşını seçmiştir? 40 yaşın seçilme sebebinin hikmetleri nelerdir? Bu sorulara doğru cevaplar bulmak bize birçok açıdan değişik ufuklar açacaktır.

Devamını oku...

Camiler de yapılması caiz olmayan şeyler!

Kategori: İlim Öğrenelim

cami5qm2İbâdet yapmak için, toplanılan yerlere (Ma’bed) veyâ (İbâdethâne) denir. Yehûdîlerin ma’bedlerine (Sinagog) ve (Havra) denir. Hıristiyanların ma’bedine (Kilise) ve (Bî’a) veyâ (Savme’a) denir. Müslimânların ma’bedine (Mescid) ve (Câmi’) denir. Ma’bedlerde ibâdet yapılması ve dinlerin emrleri, yasakları, öğretilir. Þimdi ma’bedlerde konuşan vazîfeliler iki şey üzerinde durmakdadırlar:

Devamını oku...

Şirk neden bağışlanmaz?

Kategori: İlim Öğrenelim

Image

KISACA “şirk” sözcüğü ile ifade ettiğimiz “Allah’a ortak koşma” eylemi, üzerinde pek büyük bir hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Zira Yüce Allah, tevbe edilmediği takdirde, bu günahı asla bağışlamayacağını Kur’ân’da açıkça bildirmiştir. Bununla birlikte, günlük hayatta, çoğu zaman farkında bile olmadan, dolaylı veya dolaysız şekilde, Allah’a imanımızın saflığını bozacak ve bu imana şirk kırıntıları bulaştıracak şekilde telkinlere maruz kalabiliyoruz.

Devamını oku...

Allah'ın yardımı ve Dine hizmet

Kategori: İlim Öğrenelim

hatt20sanati20285229Allah-ü Teâlâ, insanlığın hak ve adaletten uzaklaşıp küfür ve dalaletin karanlıklarında bocaladığı bir devirde, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i, bir hidayet rehberi olarak göndermiş, O’na Kur'ân-ı Kerîm'i inzal buyurmuş ve  böylece İslam Dini'ni tesis etmiştir. Hatemü’l-Enbiyâ olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allah yolunda akla hayale gelmedik sıkıntılarla karşılaşmış, pek çok eziyetler çekmiştir. Rasülullah (s.a.v.) Efendimiz’e ve Din-i İslam’a yardım hususunda muazzam gayretler gösteren Sahabe-i Kiram Hazeratı, Allah yolunda pek büyük hizmetler yapmışlardır.

Devamını oku...

İlim ve Alim

Kategori: İlim Öğrenelim

hatt20sanati20286029Cenab-ı Hak dünyayı imtihan mahalli olarak yaratmış ve insanları mahlûkatın en şereflisi olarak kılmıştır.  Makamların en yücesi olan kulluk makamını da insanlara bahşetmiştir. Bir Hadis-ı kudsisinde: “Ben gizli bir hazine idim, bilinmemi sevdim ve bilinmem için mahlukatı yarattım”, buyrulmaktadır. Allahü Tealayı hakkıyla bilen yalnız Peygamberler ve onun varisleridir. Çünkü bütün insanlık bir vücut ise Peygamberler ve onun varisleri o vücudun kalbidir. İlim ise, kalbdedir. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Keriminde:  “Allah’tan kulları, içinde, ancak âlimler korkar.”[1], buyurmaktadır.

Devamını oku...

İlmin neresindeyiz ?

Kategori: İlim Öğrenelim

tr1tg0deYa âlim ol, ya da ilim öğrenmenin yolunda bulun veya ilmi dinlemeye râm ol,yâhut da bunları seven ol, (bu konuda) sakin besincisi olma, aksi takdirde helâk olursun." (Hadis-i Þerif) Z. Ali; "Belimi iki kişi kırmıştır." der ve şunları söyler: şerefinin ayaklar altına alınmasına göz yuman, hayâ perdesi yırtılmış utanmaz alim. Allah'a ibadet-u takatle yaklaşıp kullukta bulunan;ama ilim konusunda çaba göstermeyen câhil. Her Müslüman'ın Allah'a karşı olan vazifelerinde, hangi ibadeti nasıl yapabileceğine matuf ilmi öğrenmeye çalışması farzdır. Bu ilmin insani Allah'aa yaklaştırıcı olması gerekmektedir. 

Devamını oku...