Gratis Joomla Template by FatCow Review

İhlas nedir, muhlis ve muhlas kime denir?

Kategori: İlim Öğrenelim

İhlâs lûgaten, bir şeyi temizlemek ve saflaştırmak, yabancı maddelerden arındırmak, bir şeyi sadece bir şeye mahsus kılıp başkasını karıştırmamak gibi mânâlara gelir. Hâlis kelimesi de aynı masdardandır.
İslâmî ıstılâhta ise ihlâs, ibâdet ve amellerde sadece Allah rızâsını gözetmek; yaptıklarını sırf Allah Teâlâ emrettiği için, yapmadıklarını da sırf o yasakladığı için yapmamak... Riyâ ve süm‘adan, yani görsünler-duysunlar düşüncesinden uzak olmak... Hakiki bir samimiyet üzere bulunmak... Kısacası, her hâl ve hareketin ölçüsünün Allah rızâsını kazanmak olması demektir.

Devamını oku...

Beraat Kandili

Kategori: İlim Öğrenelim

beraatkandili(Sûre-i Duhân Ayetler 1,2,3,4,5 ) MEALİ:(Hâmim ) (Helâl ile Haram ve sâir  hükümleri) açıkça bildiren (bu) kitaba yemin olsun ki, Hakikat, biz o (Kitabı) Mübârek bir gecede indirdik. Gerçek biz o Kur’ân-ı Kerimle ( kâfirlerin uğrayacakları  azâbı ) haber vericileriz. (O gece öyle bir gecedir ki )her hikmetli iş nezdimizden sâdır olan bir emirle, o gecede ayrılır.)  

Sevgili peygamberimiz (S.A.V), bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. “Kim şu beş geceyi ihyâ ederse cennet o kimseye vacip olur. Bunlar,

Devamını oku...

Şa’bân-ı Şerifin Fazileti

Kategori: İlim Öğrenelim

بسم الله الرحمن الرحيم


حم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة

انا كنا منزرين فيها يفرق كل امر حكيم

Aziz ve Muhterem Müslümanlar!
Bu gün idrak etigimiz mübarek Şâban ayı, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’in ayıdır.
Şâban ayı, “Şerefli, ulvî, berâta erdirici, ilâhî ihsâna kavuşturucu, mü’minlere rahmet ve kâfirlere gazap olan ilâhî nûra nâil edici”bir ay olarak târif edilmiştir.

Devamını oku...

Teferruatlarıyla Mirac Hadisesi

Kategori: İlim Öğrenelim

Taif vahşetinden dönen Sevgili Peygamberimiz ve Haris bin Zeyd, Mekke'ye gece gelmişlerdi. Şehir uykuda... Tek tek bazı evlerden zayıf sarı ışıklar sızıyor. İzaklardan gelen cırcır böceklerinin sesi, bir neşe vermiyor. Köpekler, gecenin yalnızlığına doğru uzun uzun ama tedirgin havlıyor. Gökyüzünün derinliğinde ürperen yıldızlar bir tehlikenin habercisi gibi. her köşe başı beklenmedik bir tuzak olabilir.

Bu sebeple Hace-i Kainat, sallAllahü aleyhi ve sellem Zeyd radıyAllahü anhı bir münasib yerde eve yollarken kendisi muhtemel takipçilerine karşı iz değiştiriyor.

Devamını oku...

Receb-i Şerîf Ayında Yapılacak İbadetler

Kategori: İlim Öğrenelim

Receb ayı „Eşhur-u hurum“dan olup ŞEHRULLAH yâni Allah'ın ayıdır. Bu aya oruçlu olarak girilmeli ve bu ayda Allah'a çok ilticâ etmelidir.

Recebin 1'inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2'nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3'üncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevâbı verilir. Bu, hadîs-i şerîf ile sâbittir.

Üç günden sonra her gününe birer ay oruç sevâbı verilir.

Devamını oku...

Sünnet-i Seniyye Edeptir

Kategori: İlim Öğrenelim

Kâinatın ve içindekilerin, yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Zat, Hz. Muhammed'e (a.s.m.)  selam olsun.

Varlığımızı ve herşeyimizi borçlu olduğumuz Hz. Muhammed'in (a.s.m) hakkını ödemek ancak ve ancak Sünnetine tabi olmakla mümkündür. Çünkü kulluğun en mükemmelini dahi o yapmıştır. Yüce Yaratıcımız: "Ey Habibim, sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım!" buyurmuştur. Evet böyle bir peygambere ümmet olmakla şereflendirilmişiz. Ücretimizi peşin almışız, teşekkür etmek bizim üzerimize bir borçtur.

Devamını oku...