Gratis Joomla Template by FatCow Review

Muharreminiz hareketli, aşûreniz bereketli olsun

Kategori: İlim Öğrenelim

gzel_krmz_pembe_sar_mavi_beyaz_gller_22Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur’an–ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir.

Bir hadis–i şerifte Hz. Peygamber (as) şöyle buyurdu:

“Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) şehrullah/Allah’ın ayı olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal namaz da gece kılınan namazdır.” Muslim, Sıyam 202, (1163); Ebu Davud, Savm 55, (2429).

Devamını oku...

Dualar neden kabul olmaz?

Kategori: İlim Öğrenelim

duaedenİbrahim bin Edhem bir gün Basra çarşısında gezerken halk başına toplandı ve “Bana duâ edin icabet edeyim” meâlindeki âyet-i celileyi sordular ve: “Biz Allah'a dua ediyoruz. Fakat müstecap olmuyor. Acaba neden?” diye yakındılar.

Dedi ki: Kalbiniz on şeyden ölmüştür:

Devamını oku...

Çocuklara kurbanı nasıl anlatmalıyız?

Kategori: İlim Öğrenelim

Image Çok özeldir bayramlar. Hele çocukların dünyasında ayrı bir yeri vardır bu özel günlerin. Senede iki kez yaşarlar çocuklar bu coşkuyu; ama kimi zaman izleri bütün bir sene sürer hatta gelecek yıllarda da silinmez. Bundan değil midir, biz yetişkinlerin “eski bayramlar” diyerek özlemlerimizi dile getirişimiz?
Bayramlardaki bu coşkunun yanında bayramın çocuğa davranışsal getirileri de olabilir. Ve bu ebeveyn ve çevreye bağlıdır.

Devamını oku...

Eyyam-ı biyz: Dolunay

Kategori: İlim Öğrenelim

Image Zaman ihtiyarladıkça Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviyye gençleşiyor. Modern ilimlerin terakkisiyle, on dört asır önce gelen o ümmi zatın (s.a.v.) yaşadığı hayatın ve tavsiye ettiği prensiplerin mükemmelliği daha iyi idrak ediliyor. Nitekim Rabbimiz celle şânühu şöyle buyuruyor:

“(Rasûlüm) de ki, hamdolsun Allah'a. 0, ayetlerini (delillerini) sizlere gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız.” (Neml suresi, 93)Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur’an’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez mi?
(Fussılet suresi, 53)

Devamını oku...

Hz. Muhammed (S.A.V.) in 40 öğretim usulü

Kategori: İlim Öğrenelim

Image


Hz. Muhammed(s.a.v.) , evrensel bir eğitim-öğretim sistemi getirmiş ve bütün kalpleri, bütün ruhları, bütün akılları, bütün nefisleri ideal ufka yükseltecek bir mesaj sunmuştur. Sadece Onun getirdiği sistemdir ki hem ruhu, hem aklı hem de nefsi, yükselebilecek en son noktaya ulaştırmıştır.

Efendimizin
1. Efendimiz, söylediği hakikatleri bizzat yaşayarak hayatıyla göstermiştir.
2. Dinî yükümlülükleri tedrîcî (yavaş yavaş, basamak basamak) bir sistemle öğretmiştir.
3. Öğretmede orta yolda durmaya ve insanları bıktırmaktan uzak durmaya riayet etmiştir.

Devamını oku...

Niçin Tanrı değil de Allah ?

Kategori: İlim Öğrenelim

allahDilimizdeki "TANRI", "İLÂH", "MÂ’BUD", kelimeleri ile bunların İngilizce'deki karşılığı olan "GOD", Fransızca'da karşılığı olan "DİYÖ", Almanca'da karşılığı olan "GOT" kelimeleri hep "TAPINILACAK bir varlık" kavramını ifade eden kelimelerdir... Yani, insanlar, bu kelimeler ile ÖTEDEKİ bir mâbuda. ilâha, tanrıya işaret ederler!..  

Devamını oku...