Gratis Joomla Template by FatCow Review

Kurban ibadetinin fazilet ve keyfiyyeti

Kategori: İslami Hayat

kurban_bayramiKurban, lûgat itibâriyle yakın olmak, yaklaşmak manâsınadır. Þer-i şerîf istılâhında ise; Rabbımızın rızâsına yakınlık kazanmak için, muayyen hayvanların kesilmesi ile îfâ olunan malî bir ibâdettir.
Zirâ Cenâb-ı Hakk, Kevser süresinin ikinci âyetinde “Rabbın için namaz kıl, kurban kes” buyurmaktadır. Ayet-i Kerimede geçen venhar kelimesi emirdir. Ancak zanni delil ile sabit olduğu için kurban ibadetinin hükmü vacibtir.

Devamını oku...

Hz. Allah'a hamd ve şükrün fazileti

Kategori: İslami Hayat

eller1Âyet-i kerîme ile de sabit olduğu üzere Cenab-ı Hak insanları ve cinleri ancak kendisine ibadet etsinler diye halketmiş; suyu, toprağı, havayı, meyveleri, sebzeleri, diğer canlıları hulasa bu dünyadaki her şeyi onun emrine amade kılarak ona çeşit çeşit rızıklar ve sıhhat bahşetmiştir.

Devamını oku...

Sıkıntılarınıza İslam kültürüyle bakabiliyormusunuz?

Kategori: İslami Hayat

allah-eKim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görecektir. Kim de zerre kadar şer işlerse cezasını çekecektir!

Bu mealdeki ayetlerin gelişinden sonra bazı hassas insanlar Efendimiz (SallAllahu Aleyhi Vesellem) Hazretleri'ne gelerek:

Devamını oku...

Cennetliklere komşu yapan 'kazaya rıza' hali

Kategori: İslami Hayat

cicek60İnsan bazen ekonomik darlıklara, ailevi zorluklara, sıhhi rahatsızlıklara maruz kalabiliyor. İşte bu zorluk ve darlıkların yaşandığı devrelere 'kazaya rıza' devreleri deniyor.

Hayatımızdaki gerçek imtihanlar da bu zorluklarla dolu devrelerde söz konusu oluyor. Sıkıntı ve musibetlere maruz insan, Rabb'inin rızasını kazanma fırsatıyla da yüz yüze geliyor.

Devamını oku...

Müslüman güler yüzlüdür

Kategori: İslami Hayat

cocukveorucAl­la­hü teâ­lâ in­sa­nı eş­ref-i mah­luk ola­rak, ya­ni ya­ra­tıl­mış­la­rın en şe­ref­li­si ola­rak ya­rat­mış­tır. Di­ğer mah­luk­la­ra ver­me­di­ği pek çok üs­tün­lü­ğü in­san­la­ra ver­miş­tir.
Me­se­la, in­san dı­şın­da hiç­bir can­lı gü­le­mez, gü­lüm­se­ye­mez. Hay­van­lar aç­lık­la, acıy­la ba­ğı­ra­bi­lir­ler; an­cak yal­nız­ca in­san gü­le­bi­lir, te­bes­süm ede­bi­lir.

Devamını oku...

Can Oğul'a

Kategori: İslami Hayat

kuran03Nasihate muhtaç olanın nasihat etmesi ne kadar akıl işidir bilinmez. Ama tut ki düştüğümüz çukurlara sen de düşme diye bir ikaz tabelasıdır bunlar. Bilmem kaç yıl sonrasına, sanadır bu nasihatlerim canım oğlum!

Zaman değişir, mekanlar şartlar değişir, hatta insanların genel olarak davranışları da değişir mutlaka.

Devamını oku...