Gratis Joomla Template by FatCow Review

Hayır ve bereket ayı...

Kategori: İslami Hayat

ar039rg3İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: Mübarek Ramazan ayında, bütün iyilikler, bütün bereketler bulunur. Her iyilik, her bereket, Allahü tealanın zatından gelmektedir. Her kusur, her kötülük de, mahlukların zatlarından ve sıfatlarından hasıl olmaktadır.Nisa suresinde mealen, “Sana gelen her güzel şey, Allahü tealadan gelmektedir. Sana gelen her kötülük de, kendindendir” buyuruldu.

Bunun için bu aydaki iyiliklerin, bereketlerin hepsi, Allahü tealanın zatındaki üstünlüklerden gelmektedir. Bu üstünlüklerin hepsi de, kelam şanında bulunmaktadır.


Kur’an-ı kerim, bu kelam şanının hakikatinin hepsinden hasıl olmuştur. Bundan dolayı, bu mübarek ayın, Kur’an-ı kerim ile tam bağlılığı vardır. Çünkü, Kur’an-ı kerimde bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da, o üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı, Kur’an-ı kerim bu ayda nazil oldu. Bekara suresinin yüzseksenbeşinci ayetinde mealen, “Kur’an-ı kerim, ramazan ayında indirildi” buyuruldu. Kadir Gecesi bu aydadır. Bu ayın özüdür. Kadir Gecesi, çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da, kabuğu gibidir. Bunun için, bir kimse, bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa, bu senesi iyi geçerek, hayırlı ve bereketli olur.”


Þeyh Ahmed-i Haznevî hazretleri de, ramazân-ı şerîf ayının fazîletiyle ilgili olarak buyurdu ki:
“Ramazân-ı şerîf ayında Peygamber Efendimiz (SallAllahu Aleyhi Vesellem)'in  âdet-i şerîfi, esirleri serbest bırakmak, istedikleri şeyleri onlara vermekti. Bu ayda akşam olunca orucu acele açmak, sahuru tehir etmek, terâvih namazı kılıp, Kur’ân-ı kerîm okuyup hatim etmek sünnet-i müekkede olup birçok iyi neticeler verir.
Bu ayda sâlih ve iyi ameller yapmayı başaran bir kimse o senenin sonuna kadar da iyi işleri başarmış olur. Bu ayı günâh işlemekle geçse ki (bundan Allahü teâlâya sığınıyorum) o yılı sonuna kadar günah işlemekle geçirecektir. Öyle ise Müslümanın, mümkün olduğu kadar bu ayda aklını Allah yoluna verip çalışması, bu ayı kendine ganîmet bilmesi gerekir. Bu ayın her gecesinde, Cehennem ateşine müstehak binlerce kimse âzâd edilip serbest bırakılır. Cehennem kapıları kapatılıp, şeytanlar bağlanır, rahmet kapıları açılır.”

Hikmetler
Mehmet Oruç

turkiyegazetesi.com

Gösterim: 2239