Gratis Joomla Template by FatCow Review

Bütün suçların ruh'ta olduğu bir yol..

Kategori: Maneviyat

Tasavvuf kitaplarında da ifade edildiği üzre Peygamberimiz s.a.v  Ashabına nefisle mücadelede iki yol tarif etmiştir.

Birinci yol nefse hücumla başlayıp riyazet ve uzletle devam eden zikri cehri yoludur.


Nefisle hücumdan kasıt onu mutlak manada öldürmek olarak düşünülmemelidir. Çünkü nefsin ölümü demek, canına kıymak demektir ki insanın kendini kasden öldürmesi manasına gelir.

Devamını oku...

Ya Ebazer: Gemini yenile..

Kategori: Maneviyat

yaebazerPeygamber Efendimiz (s.a.v.) Ebû Zerr El Ğıfari Hazretlerine ve onun şahsında kıyamete kadar gelecek ümmetlerine hitaben söyle buyurmuştur:


Ya Ebâ Zer, Gemini yenile çünkü deniz derindir. Azığını tam al, çünkü yol uzundur. Yükünü hafif tut, çünkü geçit çok sarptır. Amelini ihlaslı yap, çünkü gözetleyici, kalbin niyetine bakmaktadır.


Gemilerimizi yeni ve bakımlı tutmalıyız:

Devamını oku...

Edeb ya huu!..

Kategori: Maneviyat
morlale_1240783823Edebiyat kelimesinin kökü "halkı ziyafete davet" anlamı taşıyan Arapça "edb" mastarıdır.

Sufilerin "edeb" kelimesini sık tekrarlamaları veya bazı ariflerin "Edeb ya hu!" şeklinde levhalar yazdırtıp duvarlarına asmaları belki de kelimenin bu mastar anlamına bir göndermede bulunmaktaydı. Çünkü "E-De-B" kelimesi "Eline, Diline, Beline (sahip olmak)" gibi bir hayat prensibini hatırlatıyordu. Nitekim edepli (terbiye ve haya sahibi, ölçülü, zarif) veya edepsiz (utanması olmayan, terbiyeden yoksun) kelimesinin açılımı da aslında "edb" kökünün bizzat insan için mutlak lüzumlu görülen bir anlamını bize sunar.

Devamını oku...

Namazda Pirenin Isırmasını Hisseden Allah İle Huzurda Olduğunu Nasıl iddia Eder?

Kategori: Maneviyat

Sumeyt b. Aclan -rahimehullah- şöyle diyordu: «Namazda pire ısırdığında bunun acısını hisseden Allah ile huzurda olduğunu nasıl iddia edebiliyor?»

Namaz vakti girdiğinde Emirü'l Mü'minîn Hz.Ali (ra)’ın benzi atar, renkten renge girer, titrerdi. Kendisine bunun nedeni sorulduğunda Allah Teâlâ'nın: «Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, bundan endişeye düştüler.

 

Devamını oku...

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar

Kategori: Maneviyat

tesbihGünah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar

Maddî kirleri sabun ve su giderdiği gibi kalbi karartan, insanı cehennemlik yapan, mânevî hastalık ve kirleri de tevbe, istiğfar ve Allâh'tan korkarak gözlerden akıtılan nedâmet yaşları giderir.

Doğuştan, insan gâyet temiz ve güzel yaratılmıştır. Peygamber Efendimiz SallAllahu Aleyhi Vesellem, insan kalbinin fıtraten ayna gibi beyaz yaratılmış olduğunu beyân buyuruyor.

Devamını oku...

Tarikat ve tasavvuf büyüklerinden örnek tavırlar!

Kategori: Maneviyat

1554061692bcb8c025fqn5iu9Soruyu şöyle sormuş okuyucum: "Tarikata da, tasavvufa da karşıyım." diyerek maneviyat büyüklerine duyduğumuz saygıyı yıkmak isteyenlere siz nasıl bakıyorsunuz?

Her meslekte olması mümkün olan kötü örnekleri öne çıkarıp da, tarikat ve tasavvufta hiç iyi örneklerin verilmediğini iddia etmek doğru olur mu? Yok mu onların da takdir toplayan tavırları?

Devamını oku...