Gratis Joomla Template by FatCow Review

Dünya ve ahiret saadeti O'nu sevmeye bağlı

Kategori: Maneviyat

y1pf0n6zf3gnzjys3-q_vbrgraqvy-hgax2ibuhj8wxiy_qzd96poykcwuqxjct8aferbyuhdl3pisDünya ve ahıret saadetine kavuşmak, ancak dünya ve ahiretin efendisi olan, Muhammed aleyhisselama tabi olmaya bağlıdır. O'na tabi olmak için iman etmek ve İslamiyeti öğrenmek ve hakkıyla yapmak lazımdır.

O'na tabi olmak, yani O'na uymak; O'nun gittiği yolda yürümektir. O'nun yolu, Kur'an-ı kerimin gösterdiği yoldur. Bu yola İslam dini denir.

Devamını oku...

Kalbin Karardığı Nasıl Bilinir?

Kategori: Maneviyat

2855kararankalpZünnun-i Mısri hazretleri buyurdu ki: Kalbin kararmasının dört alameti vardır:

1- İbadetin tadını duymaz.
2- Allah korkusu hatırına gelmez.
3- Gördüklerinden ibret almaz.
4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlayıp kavrayamaz.

Devamını oku...

Frenk Kâfiri

Kategori: Maneviyat

3d0859fpBüyüklerden biri şöyle demişti: -"Gerçek manada iman sahibi bir tasavvuf ehli, kendisini firenk kafirlerinden daha çirkin, daha kötü görmedikçe, o firenk kafirlerinden daha çirkin, daha kötüdür."

Bu sözün doğruluğunu anlamak için, Þemsüddin Habibuliah (k,s.) Hazretlerine sordular; -"Bu cümlenin manasında doğruluk derecesi nedir?. Halbuki tasavvuf ehli bir kimsede güzel sıfatlar bulunur.

Devamını oku...

Peygamberimizin sözleriyle temizlenmek...

Kategori: Maneviyat

wall-4Bazen dünyaya çok kaptırıyoruz kendimizi Hayatın alışkanlıkları bizleri kendine mahkûm ediyor Sabah aynı, akşam aynı Her şey rutinleşiyor, bir müddet sonra da sıkmaya başlıyor Belki de psikolojik rahatsızlıkların çoğu bu çembere sıkışmaktan kaynaklanıyordu Cinnetlerin, cinayetlerin, isyanların, inançsızlıkların birçoğunun görünmeyen yüzünde bu hayat tarzının etkisi şüphesiz çoktur.

Devamını oku...

Recebi Şerif ve Oruç

Kategori: Maneviyat

1583159316061586Hadis-i Þerif Meali:(muhakkak ki) Þüphe yoktur ki cennette Receb ismi ile isimlenmiş bir nehir vardır.(suyu) Sütten daha beyaz baldan daha tatlı. Kim Receb ayın’ dan bir gün oruç tutarsa Cenab-ı Hak o kimseyi o nehirden sular.
(tefcirut tesnim s:193)

Hadis-i Þerif meali: Efendimiz buyurmuşlardır ki;”Şüphesiz receb(ayı) büyük bir aydır.Cenab-ı Hak bu ayda haseneleri kat kat eder,seyyieleri siler.Kim ki bu ayda bir gün oruç tutarsa bir sene oruç tutmuş gibi olur.

Devamını oku...

Şu on şey beden üzerine farzdır

Kategori: Maneviyat

km
Bâyezîd-i Bistâmî buyurdu ki: "Þu on şey beden üzerine farzdır: 1) Farzları noksansız yerine getirmek, 2) Haram kılınan şeylerden kaçınmak, 3) Allah için mütevâzî olmak, 4) Müslüman kardeşlerine eziyet etmekten sakınmak, 5) İyi ve kötü herkes için hayır isteyen olmak, 6) Allahü teâlânın mağfiretini arzulamak,

Devamını oku...