Gratis Joomla Template by FatCow Review

Yaşadığı Gibi Ölmek

Kategori: Maneviyat

İbni Abbâs (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu: Buyurdular:
-"Cebrail Aleyhisselâm, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine geldi. Buyurdu:

-"Ey Muhammed (s.a.v.)! Rabbin sana selâm ediyor ve (işin gerçeğini bildiği halde) buyuruyor ki:

-"Niye ben onu kederli ve üzüntülü görüyorum?" Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

Devamını oku...

Kur'an-ı Kerim Hatmi

Kategori: Maneviyat

Kur'an-ı Kerım'i başından sonuna kadar okumak süretiyle hatmetmek sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kur'an-ı Kerım'i her sene hatmederdi. Dünyadan ahirete irtihal buyurdukları sene iki defa hatmetmişti.

İmam-ı Azam (r.h.) "Bir kimse senede iki defa Kur'an-ı Kerım'i hatmederse hakkını vermiş olur." buyurmuştur.

Devamını oku...

Nur Kalbe Huzur Verir

Kategori: Maneviyat

Şeyh İmam Gazali Hazretleri, "Minhâcü'l-Âbidîn" isimli kita¬bında zikretti:
"Hiç şüphesiz, hamd ve şükür, umduklarına kavuşup; istediklerini elde etmek isteyen, sâliklerin geçmeleri gereken yedi geçitin en sonuncusudur.
Kulun ibâdet yolunda süluûk için, harekete geçeceği ilk şey, semavi bir ilham ve hususî, ilahî bir bir tevfik (başarı) ile olur. Şeriatın sahibi Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri, şu hadisiyle buna işaret etti:

Devamını oku...

Berâet Gecesi'nde yapılacak ibadetler

Kategori: Maneviyat

Şa'bân-ı şerîfin 15'inci gecesi „Berâet gecesi“dir. Bu gecede hiç olmazsa bir tesbih namazı kılınır.

Berâet gecesinde 100 rek'atlı hayır namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur.

Namaza şöyle niyet edilir:

Devamını oku...

Berat Gecesinin İhyasının Önemi

Kategori: Maneviyat

İmâm-ı Rabbânî hazretleri vefât etmeden altı ay önce, Şâban ayının on beşinci gecesi olan "Berât kandili" gecesini, kendi husûsî odasında ihyâ eyledi. O gece yarısı, kıymetli hanımının bulunduğu odaya geldi. Hanımı dedi ki: "Bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kimbilir Allahü teâlâ kimin defterine ölecek ve kimin defterine yaşayacak! diye kaydetti."

İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu sözü duyunca; "Niçin tereddüt ve şüphe ile söylüyorsun? Ya isminin, dünyâda yaşayacaklar sahifesinden silindiğini görenin hâli nice olur?" buyurdu.

Bunu söyleyince, esrâr yatağı olan kalbinden bir âh çekti.Böylece İmâm-ı Rabbânî hazretleri, o sene vefât edeceğine kerâmetiyle işâret buyurmuşlardı.

Devamını oku...

Zikrin en hayırlısı

Kategori: Maneviyat

Peygamber Efendimiz SallAllahu Aleyhi Vesellem ;
-Zikrin en hayırlısı hafî ( gizli ) olanıdır buyurmaktadır.

Cenabı Hak mizanda meleklere:
-Getirin bakalım kullarımın defterlerini.

Kitapları ve defterleri melekler getirip;
-Şunlar günahtır , şunlar sevaptır “ diye arz edecekler . Cenabı Hak ;

-Hayır bu kulumun daha çok sevabı var.

Devamını oku...