Gratis Joomla Template by FatCow Review

Altın ve gümüşten daha kıymetli tavsiyeler

Kategori: Maneviyat

Veberetü’bnü’s-Sülemî (rh), Mücâhid (rh.)’ten naklediyor:

“İbn-i Abbas (r.anhümâ), bana beş şeyi tavsiye etmiştir. Şüphesiz bunlar, altın ve gümüşten daha güzel ve daha kıymetlidir.


1. Aslâ mâlâyânî konuşma! Çünkü böyle olman seni selâmete götürür.

2. Kendine karşı günah işlemede, emniyet içinde olma.

3. Yeri geldiğini görmedikçe, aslâ konuşma. Nice lüzumsuz ve faydasız konuşanlar vardır ki, haksızlık eder; yerinde olmayan söz sarf etmiş olur. Böylece fesatla, şiddetle, sıkıntıyla yüzyüze gelir.

4. Ne halîmle, ne de sefîhle mücâdele etme; çünkü hilm sahibi seni bırakır, sefih olan ise sana eziyet verir.
 
5. Kardeşin hakkında, onun bulunmadığı bir yerde, aynı durumda olduğun takdirde senin için nasıl davranılmasını istiyorsan, o şekilde hareket et. Hangi şeylerden dolayı seni affetmesini istiyorsan, sen de onu aynı şeylerden affet. İyilik yaptığında karşılığının verileceğini, kötülük yaptığında da mes‘ûl olacağını bilen insanın amelini yapmaya çalış.”

(Ebû Tâlib-i Mekkî k.s., Kûtu’l-Kulûb)

sadakat.net

Gösterim: 2906