Gratis Joomla Template by FatCow Review

Dua Sözleri

Kategori: herkonudan sözler

Hazreti Muhammed ahlakı,
Hazreti Süleyman saadeti,
Hazreti Eyyubun sabrı,
Hazreti Yusufun güzelliği,
Hazreti Hamzanın cesareti,
Hazreti Ömerin adaleti,
Hazreti Alinin bilgisi ve
124 bin peygamberin duası sizinle olsun.Ya Rabbi !

Merkezi Muhammediden gelecek nur ve feyze mani bütün amel ve niyetlerden de hıfzü himaye eyleyiver.Allah'ım! bizleri ilimle zengin kıl, hilimle zinetlendir, takva ile mükerrem kıl.

 


Allah'ım! kalbimizi nifaktan , amellerimizi riyadan temizle , gözlerimizi haramdan uzak eyle!Allah’ım! Zalimlerin şerrinden bizi koru ve münafıkların hilesinden bizleri uzak tut!

 


 

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl!

 "Allah'ım! Amellerimizi ihlasla derinleştir ve ümitlerimizi de ye'sin insafsızlığına bırakma!"Allah'ım Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle !Allah'ım Şeytana ve nefsimize kızmakla oyalanmamızı engelle,
İyilik yaparak ve dua ederek bu büyük cihadımızda bizi kazançlı çıkar.Allah'ım!
Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız!Ya Rabbi!
kalblerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur


Gösterim: 21852