Gratis Joomla Template by FatCow Review

Topkapı Sarayı

Kategori: Gezelim - Görelim

topkapi-sarayi

İstanbul’da Sarayburnu sırtlarında yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devletinin idâre merkezi olan saray.Sultanahmed ile Haliç ve Boğaz sâhilini kaplıyordu. Asıl alanı 700.000 m2 kadardı. İnşâsına Fâtih Sultan Mehmed Han (1451-1481) zamânında 1465 yılında başlandı. Osmanlı teşrifâtında ilk adı “Saray-ı Cedîd-i Âmire” olup, “Yeni saray” demekti.Hz. Fâtih, sarayın tek binâdan değil, birçok köşk ve dâirelerden meydana gelmesini istiyordu. Saray inşâatına bu istek üzerine başlandı. Osmanlılar devrinde devâmlı ilâve ve tâdilât yapılıp, genişletilerek, ihtiyaca cevap verilecek hâle getirildi. Sultan İkinci Mahmûd Han zamânında, 1825 yılında ahşap olarak “Topkapı Sarayı” adıyla yeni bir saray yapıldı.

Devamını oku...

Tac Mahal

Kategori: Gezelim - Görelim

taj20wp2Bir tek yapının bütün bir ülkenin sembolü olmasına Eyfel Kulesi, Özgürlük Anıtı veya Piramitler örnek olarak gösterilirse, Tac Mahal’in de Hindistan’ı temsil ettiğine hiç kuşku yoktur.Bu ünlü Moğol anıtı, İmparator Þah Cihan’ın, karısı Mümtaz Mahal’in anısına yaptırdığı bir anıt-mezardır. Mümtaz Mahal, 17 yıl evli kaldığı imparatora 14. çocuğunu doğururken 1629 yılında ölmüş ve Þah Cihan’ı dayanılmaz acılar içine sürüklemiştir. İmparator, bu acı kayıptan sonra 2 yıl süreyle yas tutmuş ve çok sade bir hayat sürmeye başlamıştı. İmparatorluğunu genişletmek ve yeni ülkeler fethetmekten çok mimari alanında sanat eserleri meydana getirmeye yöneldi. Þah Cihan, eşine olan sevgisinin büyüklüğünü bütün dünyaya kanıtlamak için bu anıt - mezarı yaptırmaya karar verdi.

Devamını oku...

Günbatımını Çeşm-i Cihanda görmek gerek

Kategori: Gezelim - Görelim

cesmicihan1cesmicihan1Fatih Sultan Mehmet’in Çeşm-i Cihan / Dünyanın Gözbebeği dediği kadar var. Karadeniz’in bu şirin kıyı şehri, Amasra’da denizle yeşil iç içe geçiyor. Daha Bartın’a geldiğinizde tarifi mümkün olmayan bir heyecan kaplıyor içinizi. Bir an evvel Amasra’ya ulaşma arzusu ile yanıp tutuşuyorsunuz.Rivayete göre; Fatih Sultan Mehmet Han, çıktığı bir Anadolu seferinde, Karadeniz kıyısında bulunan Amasra’yı Cenevizliler’den alınca, şimdiki Bakacak Tepesi diye bilinen yere gelir ve Lala’sına (eğitmeni) dönerek Lala Lala, Çeşm-i Cihan bu mu ola (Dünyanın göz bebeği burası mı?) diye sorar. Lala’sının ona ne cevap verdiğini bilmiyoruz; ama Fatih Sultan Mehmet Han’ın övdüğü kadar var.

Devamını oku...

Louvre Müzesi

Kategori: Gezelim - Görelim

post121361197599151thumog2Louvre Müzesi Fransız ihtilalinden sonra 1893 senesinde, Fransa'da açılan ilk devlet müzesi. Paris'te bulunan bu müze emsalleri arasında en ünlülerindendir.

Tarihçesi: Louvre, on üçüncü yüzyıl başlarında (1204), Philippe Auguste tarafından ilk şekliyle inşa ettirilmiştir. Adını İngilizce'de kuvvet, güç anlamına gelen “Lower” kelimesinden alan saray, daha sonra 14. yüzyılda kraliyet merkezi olmuştur. On beşinci yüzyılda ise saray, Loire'nin kıyısına taşınınca Louvre bakımsız kalmış ve 1564'te sarayın Tuileries bölümünün yapımına başlanmış fakat, Üçüncü Napolyon zamanında tamamlanabilmiştir.

Devamını oku...

Kayıp Şehir:Petra

Kategori: Gezelim - Görelim

fp3gw6Texas’ın Galveston limanından hareketle başlayan seyrimizin yirmidördüncü günü, Kızıldenizin kuzeyinde ki, Sina Yarımadası’nın ikiye böldüğü körfezlerden, doğuda kalan Akabe Körfezi’nden geçerek, Ürdün’ün Akabe Limanı’na varmıştık.

Yolculuğun son gününde Tiran ve Sanafir Adaları’nın dar bir geçit oluşturduğu bu sularda, mavinin en güzel tonlarını görmek mümkündü. Deniz, bu göz alıcı rengini sahillere dek uzanan çeşitli mercanlardan almaktaydı. İlginçtir, suyun altında yaşadıkları sürece rengarenk bir sualtı cennetini andıran mercan resifleri, öldüklerinde, kaya ve kum yığınlarına dönüşüyorlardı. Dünya fani idi, güzellikleri de öyle...

Devamını oku...

Lezzetli Trabzon

Kategori: Gezelim - Görelim
trabzonKaradeniz'in bu en önemli kenti son günlerde medyanın dilinden düşmüyor. Birkaç kendini bilmez yüzünden yanlış tanınan Trabzon'un hem geçmişi çok renkli hem de bugünü çok lezzetli. Bu hafta güncel olaylara kulak tıkayıp size Trabzon'u ve ağız sulandıran lezzetlerini anlatmaya çalışacağım.
Karadeniz gezimin ilk durağı Trabzon, son günlerde yazılı ve görsel medyada kendinden bol bol bahsettirdi. Birkaç kendini bilmezin, bu güzelim kıyı kentine kara çalmasını, sanırım tüm gerçek Trabzonlular lanetliyorlardır. Bu gezimizin, tahmin edebileceğiniz gibi son olaylarla yakından uzaktan ilişkisi yoktu. 

Devamını oku...