Gratis Joomla Template by FatCow Review

Televizyon kültür aracı mıdır?

“Bazıları televizyonu bir kültür vâsıtası sayarlar. Ben şahsen televizyonun bir kültür vâsıtası olduğu kanâatinde değilim. Kültür dille olur. Kitapla olur. Kültür, çok değerli kitapları tekrar tekrar okumakla olur. Televizyonu seyreden birinin kültürlü olabileceği kanâatinde değilim. Televizyonla sâdece eğlenilir. Bâzı bilgiler elde edilir.

Genç nesiller sadece sınıf geçmek için zarûrî olan kitapları okuyorlar. Bunun dışında sporla, şarkıyla, televizyonla falan eğleniyorlar. Yâni, kitap bizim kültürümüzün temel unsuru olmaktan çıktı. Eskiden kitap vardı. Bunlar arasında da herkesin saygı duyduğu kültür, sanat kitapları vardı. Şimdi bunlar kayboldu.”

(Prof. Dr. Mehmet Kaplan)

sadakat.net

Gösterim: 1575