Gratis Joomla Template by FatCow Review

Dokuzuncu Dönem Bürde Ödülü Yarışması

NOT: YARIŞMA İÇİN ÜRETİLEN ESERLERİN VAKFA TESLİM EDİLMESİ HALİNDE SORUMLULUK KABUL EDİLECEKTİR.

ÖDÜL HAKKINDA ÖZET BİLGİ

1. Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Gençlik ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı, 1425 Hicri / 2004 miladi yılından beri Mevlid-i Nebevi kutlamaları kapsamında her yıl Bürde yarışmasını düzenlemektedir.

2. Bakanlık, bu ödüllü yarışmayı her yıl İslam dünyasında mevlid-i Nebeviye yakışır bir şekilde yapmak için çaba göstermekte ve Mevlid-i Nebevi ve Resulullah (S.A.V.)’in hayatını kapsayan çesitli yarışmalarda, dereceye girenleri ödüllendirmektedir.3. Bürde, bir şiir yarışması olarak, Resulullah (S.A.V.) ’i ve O’nun siret-i seniyyesini övgüyle anlatan, Nabati veya fasih bir dille hazırlanan şiirleriyle, yurt içinden ve yurt dışından katılan bütün şairlere açıktır. Buna ek olarak, klasik ve modern dallarda hat ve tezhip yarışması uluslararası düzeyde katılımla gerçekleştirilecektir.

ÖDÜLÜN HEDEFLERİ

 

• Bu ödül, aşağıdaki başlıklar doğrultusunda, Resulullah (S.A.V.)’in Zât-i âlilerinin ve O’nun mübarek siret-i seniyyelerinin kutlu doğum gününde net bir şekilde aydınlatılmasını hedeflemektedir.

1. Yetişen nesilleri dinlerine bağlı kalmalarını teşvik etmek, İnanç ve İslamiyetin mesajları doğrultusunda görev ve sorumluluklarının idraki içinde olmalarını sağlamak.

2. Katılımcılar arasında rekabeti teşvik etmek, ve Resulullah (S.A.V)’in sireti seniyyelerini anlama konusunda daha fazla emek ve zaman ayırmalarını sağlamak.

3. İslam dünyasındaki en mukemmel ve olağanüstü sanatları ortaya koyan, hattatları, şairleri, tezyin ve tezhip sanatçılarını ödüllendirmek.

4. Yurdumuzun uygarlık yönünü ortaya koymanın yanısıra, İslam Aleminin evlatlarına destek ve yardımda bulunmada dinimizin öğretilerinin önemine dikkat çekmek.

5. İslami değerlerin hayattaki fonksiyonunun önemini vurgulamak .

6. Dünyada bariz olarak İslama hizmet eden şahıs ve kurumları, en mükemmel ve olağanüstü sanatları ortaya koyan kişileri ödüllendirmek.


ŞİİR YARIŞMASI

Şiir yarışması iki dalda gerçekleştirilecektir:

• Fasih şiir dalı:
• Kasidenin konusu, Resulullah (S.A.V.)’in mevlidi ve O’nun güzel hayatını kapsayacaktır.
• Kaside klasik Arap tarzı şiir olacaktır.
• Fasih Arapçaya bağlı kalmak.


• Nabati Şiir dalı:
• Kasidenin konusu Resülüllah (S.A.V.)’in mevlidini ve O’nun güzel hayatını kapsayacaktır.
• Nabati Şiirin teknik kurallarına bağlı kalmak.

Şartları :

1. Kasidenin 30 beyt’ten az olmaması ve 50 beyti geçmemesi.
2. Katılım, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ve dışındaki bütün şairlere açıktır.
3. Kaside’nin daha önce yurt içinde ve ya yurt dışında yayınlanmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve tekrarlanan bir kaside olmaması.
4. Bu yarışmaya katılım her yıl olacaktır.
5. Kasideler word programında yazılarak bürde ödülünün aşağıdakı elektronik posta adresine gönderilecektir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


KLASİK DAL

1-Celî sülüs

Yarışmanın Metni

• Tevbe sûresinin 128. ayeti:

) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (

Şartlar

• Kâğıdın ebadı:
Kâğıdın ebadı takribi olarak 3500 cm²’ye eşit olacak.
1. Örnek : (70 x 50) cm.
2. Örnek : (59.16 x59.16) cm.
3. Örnek : (40 x87.5) cm.
4. Örnek : (100 x35) cm. ………….
• Kalem hacmi:
Ağzı 5mm.’den az olmayacak bir kalemle yazılacaktır
• Tasarım:
Sanatçı, tasarımında özgürdür.
• Murekkep:
Levhaların oluşuturulmasında yüksek kaliteli siyah ya da kahve rengi mürekkep kullanılmalıdır.
• Kâğıt:
Sadece aharlı kâğıt kullanılmalıdır

2 . Ta’lîk (Nesta’lîk):

Yarışmanın Metni

İmâm-ı Busayrî’nin Muhammediye Kasidesi
القصيدة المحمدية للإمام البوصيري كاملة


محمد أشرف الأعـراب والعـجم محمد خير من يمشـي على قـدم
محمد باسـط المـعروف جامـعه محمد صاحب الإحـسان والكـرم
مـحمد تاج رسل اللـه قاطـبة محـمد صادق الأقـوال والكـلم
محمـد ثابـت الميـثاق حافـظه محمد طيـب الأخـلاق والشـيم
محمد جبلـت بالنـور طينـته محمد لم يـزل نورا من القـدم
محمد حاكـم بالعـدل ذو شـرف محمد معـدن الأنـعام والحـكم
محمد خير خلق اللـه من مضر محمد خير رسل اللـه كلهـم
محمد ديـنه حـق نديـن بـه محمد مشرق حقا عـلى عـلم
محمـد ذكـره روح لأنفـسنا محمد شكره فرض على الأمـم
محـمد زيـنة الدنيا وبهجتـها محمد كاشـف الغـمات والظـلم
محـمد سـيد طابت مناقـبه محمد صاغـه الرحمن بالنعـم
محمد صفـوة البـاري وخيـرته محمد طاهر من سائـر التهـم
محمد ضاحك للضيـف مكرمـه مـحمد جاره واللـه لم يـضم
محمـد طابـت الدنيا ببعثـته محمـد جاء بـالآيات والحـكم
محمد يوم بعـث الناس شافعـنا محمد نـوره الهـادي مـن الظلـم
محمد قائم للــه ذو همــــــم محمد خاتم للرســــل كلهـــــم

Ta’lîk(Nesta’lîk) hattın şartları

• Kâğıdın ebadı:
Kâğıdın ebadı takribi olarak 3500 cm²’ye eşit olacak.
1. Örnek : (70 x 50) cm.
2. Örnek : (59.16 x59.16) cm.
3. Örnek : (40 x87.5) cm. ………….
• Kalem hacmi:
Kullanılacak kalem agzı 1 ila 10 mm. arasında olacak
• Tasarım:
Sanatçı, tasarımında özgürdür.
• Mürekkep:
Levhaların oluşturulmasında yüksek kaliteli siyah ya da kahve rengi mürekkep kullanılmalıdır.
• Kâğıt:
Sadece aharlı kâğıt kullanılmalıdır

MODERN KATEGORİ

Yarışmanın Metni

ولد الهدى فالكائنات ضياء
وفم الزمان تبسم وثناء

Modern kategori şartları

1. Sanatçı 100×100 cm den az veya eş değeri 10.000 cm²’den az olmamak şartıyla ölçü ve tasarımda özgürdür.
2. Yarışmaya gönderilecek eserler tuval üzerine yazılmak kaydıyla yarışmacı her türlü renk ve malzeme kullanmada serbesttir.
3. Yarışmcı levhasını oluştururken, tamamlama unsuru şeklinde cüz-i olarak kılasik hat dalının ve dığer dalların herhangi bir nev’ini kullanmakta serbesttir.

TEZHİP YARIŞMASI

Şartlar:

1. Kâğıt boyutu yaklaşık olarak 2400 cm²’ye eşdeğerde olmalıdır.
1.Örnek : (40x60)
2.Örnek: (49x49)
3. Örnek: (73x33)
2. Süsleme kâğıdın % 70’ini kaplamalıdır.
3. Orijinal klasik tezhip yöntemi kullanılmalı ve tasarımını ortaya koymada sanatçı sebestir.
4. Renk ve mürekkeplerle ilgili olarak orjinal malzeme ve gerçek altın kullanılmalıdır.
5. Onaltıncı yüzyıl klasik tezhip yöntemi esas alınabilir.
6. Yarışmaya katılacak tezhip levhalarında yazı için boşluk bırakılmayacaktır.
7. Aharlı kâğıt kullanılmalıdır.
8. Yarışmaya gönderilecek eser, ahşap dışında mukavva üzerine yapıştırılabilir.

Genel Şartlar:

1. Eserler değerlendirilirken, eserin türü, kalitesi, Mükemmellik yönü ve genel anlamda güzelliği esas alınacaktır.
2. Herhangi bir sanat eseri yapılırken bilgisayar teknolojisi kullanılmayacaktır.
3. Eserler imzalanmış olarak gonderilmelidir
4. Yarışmaya Birleşik Arap Emirlikleri içinden ve dışından herkes katılabilir.
5. Levha ve şiirler daha önce hiçbir fuarda sergilenmemiş ve başka yarışmalara sunulmamış; BAE içinde veya dışında basılmamış olmalıdır. Aksi takdirde ödül kazanılsa bile geri çekilecektir.
6. Katılımcılar, yarışmaya kılasik dalın dışında birden fazla dalda sadece bir eserle katılabilecektir. Ancak, kılasik dalda her bölüme birer eserle katılabilirler.
7. Ödül alamayan eserler, istenmesi durumunda, sonuçların ilan edilmesinden sonra 30 gün içinde iade edilir. Bu eserler sahiplerine veya yasal vekillerine Dubai Emirliği’nde ki Bakanlık binasında teslim edilecektir. Yukarıda anılan süre içerisinde istenmemesi durumunda talep hakkı düşer.
8. Ödül İdaresi, gönderilen levha veya kasidelerin kendilerine geç ulaşmasından veya telef olmasından sorumlu tutulamaz.
9. Yarışmacı gönderdiği eserle beraber eseri tanıtan bilgileri ve katılımcının geçerli pasaportunun bir kopyasını aşağıdaki e-mail adresine göndermesi gerekir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
10. Katılım için ödül İdaresi’nin web sitesinde bulunan katılım formunun yarışmanın ilanından hemen sonra ve ya katılımdan en az bir ay önce doldurulup gönderilmesi gerekmektedir.
(www.burda.ae)
11. Gönderilen eser ister şiir, ister hat, isterse tezhib olsun, eserin gönderilmesiyle katılımcı şartları kabul edip ikrar etmiş sayılır.
12. Eserlerin en son teslim tarihi 2 Ekim 2011 tarihidir. Kazananların ödüllendirilmesi 1432 Hicri yılının Rebiül Evvel ayında gerçekleştirilecektir.
13. Eserler aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

الامارات العربية المتحدة, دبي, ص_ ب 97721 وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
جائزة البردة _الدورة التاسعة ,هاتف :0097142617744

ÖDÜLLER

Hat yarışması
Klasik Tezhib Yarışması

Şiir yarışması
Klasik Dal Modern Dal Fasih Şiir Nabati Şiir
Celî sülüs Nesta`lik Birinci
70 000 Dh Birinci 70 000 Dh Birinci 70 000 Dh Birinci 70 000 Dh
Birinci
70 000 Dh Birinci
70 000 Dh
İkinci
50 000 Dh İkinci
50 000 Dh İkinci
50 000 Dh İkinci
50 000 Dh İkinci 50 000 Dh İkinci 50 000 Dh
Üçüncü 40 000 Dh Üçüncü 40 000 Dh Üçüncü 40 000 Dh Üçüncü 40 000 Dh Üçüncü 40 000 Dh Üçüncü 40 000 Dh
Üç added mansiyon
3 x 15000 Dh Üç added mansiyon
3 x 15000 Dh Dördüncü 30 000 Dh Dördüncü 30 000 Dh Dördüncü 20 000 Dh Dördüncü 20 000 Dh
Beşinci 20 000 Dh Beşinci 20 000 Dh


SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Soru : Daha önce şiir dalinda ödül almiş olan bu yarışmaya katılabilir mi ?
Cevap : Evet.

2. Soru : Geçen yıl hat dalında ödül alan kişi bu yarışmaya katılabilir mi ?
Cevap : Evet, bütün dallardaki yarışmalara katılabilir.

3. Soru: Katılımcı iki eserle bir dalda yarışmaya katılabir mi ?
Cevap : Hayır, iki eserle bir dalda yarışmaya katılamaz.

4. Soru : Klasik hat dalında hat çeşidini değiştirebilirmiyim ?
Cevap : Hayır

5. Soru: Daha once hiç sergilenmeyen eski tarihli tezhib eserim var, bununla yarışmaya katılabilir miyim ?
Cevap: Evet, eğer yarışma kaidelerine ve şartlarına uygun ise katılabilirsiniz.

6. İki sanatçı beraber bir eserle yarışmaya katılabilir mi ?
Cevap : Hayır.

7. Soru: Aharlı kâğıd olmadığı için âharsız kâğıd kullanılabilir mi ?
Cevap : Hayır .
8. Soru: Modern dalda kumaş ve yağlı boya kullanabilir miyim ?
Cevap : Evet.

9. Bilgisayar teknolojisini kullanılabilir mi?
Cevap: Hayır. Hiçbir sanat eserini oluşturmada bilgisayar teknolojisini kullanılamaz.
 

JÜRİ ÜYELERİ

Klasik Hat ve Tezhib Jüri Üyeleri :

1. Prof. Mustafa Uğur Derman (Türkiye)
2. Mehmed Özçay (Türkiye)
3. Emir Ahmed Felsefi (İran)
4. Muhammed Bâkır Agamiri (İran)
5. Necati Sancaktutan (Türkiye )

Modern Hat Jüri Üyeleri :

1. Dr. Muhammed Yusuf (Birleşik Arap Emirlikleri)
2. Dr . Necat Mekki (Birleşik Arap Emirlikleri)
3. Abdurrahim Salim (Birleşik Arap Emirlikleri)
4. Abdülkadir Rayyis (Birleşik Arap Emirlikleri)

Yarışma Sekreteri: Hakem Ghannam (Hâkim Ğannâm)


KÜLTÜR, GENÇLİK VE TOPLUMSAL KALKINMA BAKANLIĞI olarak;

Vizyonumuz: Toplumsal kalkınma ve geleceğe yönelmiş kültürlü yaratıcı bir gençlik.

Misyonumuz: Milli kimliğin ön plana çıkması, kalkınma proğramlarıyla desteklenmesi, kültürümüzün ihya edilmesi, yeteneklerin geliştirilmesi, yaratıcılığın ve üretkenliğin desteklenmesi, uluslararası sahada kültürümüzün özel bir yer edinmesi.


DOKUZUNCU DÖNEM EL BÜRDE ÖDÜLÜ KATILIM FORMU:

Katılmak istediğiniz dalın onündeki kutuyu işaretleyiniz.

1. Arapça şiir yarışması:
 Nabati
 Fasih

2. Hat yarışması:
 Klasik Kategori :

 A- Celi sulus
 B- Nesta`lik

 Modern Kategori

3. Klasik tezhib yarışması

KATILIMCININ KİMLİK BİLGİLERİ:

Adı Soyadı    :.........................................
Cinsiyeti       :………
Doğum tarihi :...../…./…...
Tabiyeti        :....................
Cep telefonu :....................
Adresi          :....………………………………………
                   .………………………………………….
Fax             :……………….İKRAR ve BEYAN

Aşağıda imzası bulunan ben ……………………. , katılımcı formuyla birlikte sunduğum eserin bana ait olduğunu ve beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu bildirir, aksinin sabit olması durumunda yarışma sekreterliğinin gerekli işlemleri yapabileceğini kabul ederim. Ayrıca, tarafımdan sunulan ve belirtilen sürede geri alınmamış, ödül alan ve ya almayan eserim üzerinde, yarışma sekreterliğinin istediği gibi tasarruf edebilme yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan ederim.


Adı Soyadı :

İmza :

Tarih :

 

Klasik Türk Sanatları Vakfı

http://www.klasikturksanatlarivakfi.com/indexalt.php?dil=tr&sayfa=duyuru

Gösterim: 3142