Gratis Joomla Template by FatCow Review

Yağlı Güreşin Tarihçesi ve Kuralları

Kategori: Diyet ve Spor

yagligureskirkpinar1ab5ca4M.Ö 4. Yy’dan beri Türklerin güreş yaptıkları bilinmektedir. İlkbahar aylarında doganın canlanışını kutlamak amacıyla yapılan kutlamalarda, evlenme merasimlerinde, zafer şölenlerinde hep güreş müsabakaları yapılırdı. Osmanlı İmparatorluğu’nda karakucak ve yağlı güreşler yaygın olarak üstelik de devletin kontrol ve himayesinde yapılmakta idi. Pek çok bölgemizde güreş tekkeleri bile kurulmuş, bunların başlarında da şeyh denilen eski ve ünlü pehlivanlar görev almışlardı.

Günümüzde de bu sistemin bir uzantısı olarak, organize edilen güreş müsabakalarında ağa denilen organizasyonların maddi külfetlerini karşılayan bir kişi bulunur. Bu kişiler genellikle yörenin tanınmış ve varlıklı kişileridir. 1997 yılının Kırkpınar Ağası Hüseyin Þahin’dir. Sultan 4. Murad ve Sultan Abdülaziz de bizzat güreş yaparak bu spora gösterdikleri ehemmiyet ve ilgiyi ifşa etmişlerdir. Yine Edirne Sarayiçi’nde 650 yıllık geçmişe sahip Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonu bu sporun öz kültürümüzle etle kemik misali ayrılmaz bir parça olduğunu gösterir. 1996 yılında bu sporumuz da dahil geleneksel Türk sporlarının kalkınma, tanıtım ve idamesi için kurulan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu da yağlı güreşin geleceği açısından umut saçan gelişmelerdendir.

Yağlı Güreşin Kuralları


Boylar Yağlı güreş müsabakasına her boyda katılan pehlivan sayısının çok olduğu 1. Sınıf ve geleneksel organizasyonlar ile tarihi Kırkpınar müsabakaları boyları aşağıdaki şekilde düzenlenir.
1. Teşvik Boyu
2. Deste Küçük Boy
3. Deste Orta Boy
4. Deste Büyük Boy
5. Küçük Orta Küçük Boy
6. Küçük Orta Büyük Boy
7. Küçük Orta Boy
8. Baş Altı Boy
9. Baş Boyu
Güreşçi sayısının az olduğu mahalli yağlı güreş organizasyonlarında boylar asağıdaki şekilde düzenlenir.

1. Teşvik Boyu
2. Deste Boyu
3. Küçük Orta Boy
4. Büyük Orta Boy
5. Baş Altı Boy
6. Baş Boyu

Kura Esleme Teşvik boyundan büyük orta boya kadar bir defa kura çekilir. Müsabaka sonuna kadar bu kuralarla güreştirilir. Baş ve başaltı boylarında her tür kura çekilir. Eşlere de en yakın kura numaraları ( 1-2 ve 3-4 gibi ) birbirleriyle güreştirilir. Müsabaka Süresi, Yenme ve Yenilme Teşvik boyundan küçük-orta-büyük boya kadar müsabaka süresi 30 dakikadır. Yenişme olmadığı takdirde 10 dakikalık uzatma süresi uygulanır. Normal ve uzatma süreleri içerisinde üç ihtar alan pehlivan mağlup sayılır. Uzatma süresinde eşitlik bozulmaması halinde müsabaka süresiz uzatmaya gider. İlk puanı alan veya üç ihtar verdiren güreşçi galip sayılır. Yenik Düşme

Oturmuş vaziyette iki elle geriye payanda yapmak, 
Oturmuş vaziyette evvela bir elle payanda yapıp kendi ekseninde dönerek ikinci elini diğer yönde payanda yapmak,
İki dirseğin yere değmesi, 
Bir dirsek yere değmişken diğer elin yere payanda yapması, .
Yerde ve ayakta güreşirken rakibin oyunu ile sırtın yere değmesi, 
Rakibini kaldırarak el ve ayağını yerden keserek üç adım yürümek veya kendi etrafında bir daire çizmek, 
Güreş esnasında oyun uygulanırken kısbetin çıkması,
Ayağını rakibin önüne atmak sureti ile gerdalanma yaparak yenmek.

guresdosyasi.com

 

Gösterim: 35378