Gratis Joomla Template by FatCow Review

Osmanlı'da Bayram

Kategori: Tarihi Bilgiler

Bayram Hazırlıkları:
XIX. y.y.'da bayram hazırlıkları, bayramdan 10-15 gün önce başlardı. Ramazanın on beşinden sonra konaklarda dikiş işleri hazırlanır, konaktaki genç halayıkların (hizmetçi) bayramlıklarının, evvelâ, alınması sonra da dikilmesi işlemi, yılın en önemli olayı olurdu.

Kapalı Çarşı 1894 depreminden önce devrin en meşhur alışveriş merkezi, en seçme ve nadir kadın eşyalarının bulunduğu bir piyasa idi. En kıymetli antika, mücevherler ile kumaşın da en ağırını burada bulmak mümkündü. Ancak bu devirde kadınların çarşıya gidip alışveriş yapmak ve istediği kumaşı seçmek âdeti yaygın olmadığından, ekseriyetle alışverişi kadınlara, kocaları veya babaları yapar, câriyeler ise kâhya kadınlar eliyle istediklerini aldırırlardı.

Devamını oku...

Kartpostallarda kalan bir yapı: Karaköy Camiî

Kategori: Tarihi Bilgiler
Kartpostallarda kalan bir yapı: Karaköy CamiîYoğun bir ticaret ağının geçtiği yollar üzerinde konumlandırılmış olan yapı, modern ve geleneksel öğeleri içinde barındıran bir üslupta bina edilmişti.

Karaköy’ün eski zamanlarını anlatan fotoğraflarında sıkça karşımıza çıkan cami, tam manasıyla keyfi ve bilinçsizce verilen bir kararın neticesinde 1958 senesinde yıkılarak yok edilmiştir.

II. Mehmed (Fatih) devrinde tekke vazifesi gören yapı, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 17.yüzyılda Yağkapanı Mescidi adıyla camiye dönüştürülür. Viyana yenilgisinde suçu görülerek Belgrad’da idam edilen paşanın vakıflarından biri olan caminin, paşa zamanındaki orijinal hali hakkında yeterli malumat yoktur.

Devamını oku...

İstanbul'un İlk Belediye Başkanı

Kategori: Tarihi Bilgiler
İstanbul'un İlk Belediye BaşkanıTarihi kaynakları incelediğimizde Hızır Bey'in kesin olmamakla beraber 1407 yılında Sivrihisar'da doğduğu tahmin edilmektedir. Çalışkanlığı ve kıvrak zekasıyla dikkatleri çeken Hızır Bey, hocası Molla Yegan tarafından çok sevilmiş ve kızını ona vermiştir. Sultan Murad tarafından Sivrihisar Medresesine müderris olarak tayin edilen Hızır Bey, Fatih döneminin ünlü alimlerine de hocalık yapmıştır.

Bursa'da Bayezid Medresesinde de görev yapan Hızır Bey, ğrenci yetiştirdi. Mevlânâ Muslihüddîn Kastalânî, Mevlânâ AliArabî, Hocazâde ve Hayâlî Ahmed Efendi gibi meşhûr âlimler ondan ilim ve feyz alarak yetişti. Sonra onlar da pekçok öğrenci yetiştirmiş ve eserler vermişlerdir.

Devamını oku...

Haseki Daruşşifası'nda Hekim Seçimi

Kategori: Tarihi Bilgiler

Haseki Külliyesi’ni yaptırmayı düşünüp tasarlayan, Haseki Hürrem Sultan;

Bu tesisin kurulmasına sınırsız destek veren; batı dünyasının «Muhteşem Süleyman» diyerek takdir ettiği, kudretli padişah Kanunî Sultan Süleyman;

İnşa ederek onu âbideleştiren ise; gelmiş geçmiş en büyük Türk Mimarı, Koca Sinan’dır.

1538’de, Avrat Pazarı’nda1, önce tek kubbeli küçük bir cami ile başlayan Haseki Külliyesi; bir yıl sonra eklenen klâsik bir medrese ve sıbyan mektebi ile genişlemiş,

Devamını oku...

Fatih vakıflarından: Kalenderhâne Camii

Kategori: Tarihi Bilgiler

Kalenderhâne Camii, Fatih İlçesi'nde, Vezneciler'in Onaltı Mart Şehitleri Caddesi'ndedir. Bizans devrine ait Akataleptos Manastırı ( Christ Acataliptos) ya da Kriotissa Manastırı olduğu tahmin edilen bu günkü Kalenderhâne Camii, Bozdoğan (Valens) Kemeri'ne bitişik bir vaziyettedir.  9-12.yüzyıllar arasında inşa edildiği söylenir. 1204-1261 yıllarında meşhur Katolik- Latin istilası sonrasında Katolik Kilisesi olarak kullanılmıştır. İstanbul'un Fethi sonrası Fatih Sultan Mehmed'in vakıfları arasına katılmış ve sultan tarafından kuşatmadaki hizmetlerinden dolayı Kalenderî Tarikatı dervişlerine zaviye olarak tahsis edilmiş, bu sebeple Kalenderhâne olarak anılmıştır.

Devamını oku...

Filistin’i Haydarpaşa’daki esrarengiz patlamada kaybetmiştik

Kategori: Tarihi Bilgiler

Henüz hiçbirimiz tarihimizin bütününü görebilmiş değiliz. Katı sansürler konulduğu, arşivler vaktiyle yakıldığı veya ayıklandığı için korkarım ki, hiçbir zaman da o bütünü görme şansımız olamayacaktır.

Başka bir çok olay gibi bundan 92 yıl önce, 6 Eylül 1917 günü meydana gelen Haydarpaşa Garı patlaması, bu yüzden kalın bir sır perdesinin arkasına gömülmüştür. Olay, iki satırlık bir resmi tebliğle geçiştirilmiş, millet, patlamanın, bir işçinin elindeki cephane sandıklarından birini yere hızlıca atması yüzünden meydana geldiği masalıyla uyutulmuştu.

Devamını oku...