Gratis Joomla Template by FatCow Review

İttihatçılar Abdülhamid'in wikileaks belgelerini neden yaktılar?

Kategori: Tarihi Bilgiler

Madem artık 'internet galaksisi'nde yaşıyoruz, 'wikileaks' türü sürprizlere de hazırlıklı olmamız gerekir. Bu arada çoğunluğun tersine, ABD diplomatlarının Washington'a sırf canları sıkıldığı için not gönderdiklerini sanmadığımı belirteyim.

Wikileaks depremi devam ededursun, biz yüz yıl önce bir dönemi aydınlatacak belgelerin, tam basına sızacakken nasıl imha edildiğini hatırlayalım.

Sultan II. Abdülhamid'in 33 yıllık iktidar dönemi hakkındaki eleştirilerden biri, Hafiye teşkilatı yüzünden toplumda huzur kalmadığı, jurnalciliğin babayı evlattan, kardeşi kardeşten şüphe eder hale getirdiğidir.

Devamını oku...

İbnü'l Cevzi-Hayatı-Eserleri

Kategori: Tarihi Bilgiler

Tefsîr, hadîs, târih ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimi, büyük velî. Künyesi, Ebü'l-Ferec; ismi, Abdurrahmân; babasınınki Ali'dir. Nesebi hazret-i Ebû Bekr'e ulaşır. Ebü'l-Ferec, büyük dedesi Câfer-ül-Cevzî'ye âit "El-Cevzî" lakabından dolayı, "İbn-i Cevzî" diye meşhûr oldu. El-Kuraşî, Et-Teymî, El-Bekrî, El-Bağdâdî nisbeti de kendisine isnâd olunan sıfatlardandır.

İbn-i Cevzî'yi, İbn-i Teymiyye'nin talebesi olan İbn-i Kayyim el-Cevziyye ile karıştırmamalıdır. İbn-i Kayyim 1292-1350 (H.691-751) târihleri arasında yaşamıştır. Aralarında bir buçuk asırlık bir zaman farkı vardır. Ayrıca îtikâd ve fikrî bakımdan farklı şahsiyetlerdir. Ebü'l-Ferec Ehl-i sünnet, diğeri ise aşırı görüşleri dolayısıyla Ehl-i sünnetin başına ciddî gâileler açmış bid'at ehli biridir.

İbn-i Cevzî hazretlerinin doğum tarihi ihtilaflıdır. Kendisi bir yazısında şöyle demektedir: "Doğum tarihimi araştırmadım. Ancak, babam 1120 (H.514) senesinde vefât etmişti. Annem, babamın vefâtında benim üç yaşlarında olduğumu söyledi."

Devamını oku...

Padişahların eğitimi

Kategori: Tarihi Bilgiler

Padişahlar da, ana-baba terbiyesinin yanı sıra, eğitim kurumunda yetiştirilmiştir.

Ancak Enderun’la birlikte eğitim süreci bitmezdi. Bunun bir de “uygulamalı eğitim” aşaması vardı.

Belli bir yaşa gelen padişah çocukları, idareciliği uygulamalı olarak öğrenmek ve bu konuda deneyim kazanmak üzere sancaklara (eyaletlerden daha küçük yerleşim birimleri) gönderilirdi.

Giderken anneleri, lalaları (lalanın tecrübeli ve yüksek ahlâklı bir devlet adamı olması şarttı), hocaları ve üst düzey yönetimi oluşturan bürokratlar (Defterdar, Reisû’l-küttab, Çavuşbaşı, Nişancı, Divan Kâtibi) de yanlarına verilirdi.

Devamını oku...

Hürrem Sultan'a bir de bu gözle bakın

Kategori: Tarihi Bilgiler

Hürrem Sultan; hep entrikalarla, oyunlarla anlatılıyor. Oysa o, bunlardan çok hayırlarıyla anılması gereken bir kadın. Bir ömre sığmayacak kadar çok hayratı var. Bulgaris-tan'dan Mekke'ye kadar pek çok şehri, ihtiyacı olan yapılarla süslemiş. Ölmeden bir yıl önce, Peygamber Efendimiz'in (sas) hadis-i şerifine nail olabilmek için Kudüs'te yaptırdığı 'Haseki Sultan İmareti' bunlardan biri sadece.

Tarih, 18 Nisan 1558. Yedi iklime nam salmış Muhteşem Süleyman'ın sarayında yas var. Hükümdarın gözünden bile sakındığı, hası, hasekisi, Hürrem Sultan ebedi âleme intikal etti. Ardında kalanlar ise sadece, daha çok romanlarda, dizilerde bahsedilen cinayetler, entrikalar ve kıskançlıklar... Peki, büyük bir devletin adı en çok bilinen kadın sultanını anlatmaya, bunlar yeterli mi?

Devamını oku...

Kıble aynı hikâyeler farklı

Kategori: Tarihi Bilgiler
Herkesin İstanbul'a geldiğinde görmek istediği camiler vardır. Sultanahmet, Süleymaniye, Eyüp, Fatih, Ortaköy, Hırka-i Şerif gibi büyük camiler bunların başında gelir. Kimi mimarî, kimi manevî özellikleri ile dikkat çektiği için çok fazla ziyaret edilir.

Ancak İstanbul'un kucakladığı camiler bunlarla sınırlı değil. Mimarî anlamda çok dikkat çekmese de kuruluş hikâyesi ilginç pek çok cami İstanbul'un ara sokaklarında gizli. Biz de kıyıda, köşede saklanmış bu camilerin hikâyesini derledik.

Üçbaş Nurettin Hamza Camii: Üçbaş Camii, 1532'de Fatih'te inşa edilmiş. Mimar Sinan'ın tarihi tespit edilebilen ilk eseri olma özelliğini taşıyor. Fevzi Paşa Caddesi'nin arka taraflarında, Arif Efendi Sokak'ın hemen başındaki bu cami, ismini Adapazarı'nın Üçbaş köyünde doğan berber Nurettin Hamza'dan alıyor. Nurettin Hamza, 1530'lu yıllarda Fatih'e gelir ve bir berber dükkânı açar.

Devamını oku...

İstanbul'un 'kayıp' kapıları

Kategori: Tarihi Bilgiler

İstanbul'un 'kayıp' kapılarıİstanbul kara surları üzerinde bulunan tarihi 80 kapıya ait kapı kanatları tamamen kaybolmuş durumda. Birçok tarihi kabartma da ya yok olmuş ya da çalınmış.

Uzun yıllar İstanbul surları üzerine tarihi araştırmalar yapan Sanat Tarihçisi Fehmi Hayri Yılmaz, İstanbul'un kayıp kapılarının izini sürdü. Yılmaz, İstanbul'u çevreleyen yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki surlarda irili ufaklı toplam 80 kapı bulunduğunu ancak bunlardan sadece bir tanesinin yarım da olsa kapı kanadının korunduğunu söyledi.

Devamını oku...