Gratis Joomla Template by FatCow Review

Vaktiyle sakalsızları adamdan saymazlardı

Kategori: Tarihi Bilgiler

Bir asır öncesine kadar memur ve zâbitler dışında herkes sakallıydı. Bunlardan da yüksek rütbede olanları mutlaka sakal koyuverirdi. Kırkını geçip de sakal bırakmayana rastlanmazdı.

Bundan yüz sene evvel kimsenin aklına bir zaman gelip erkeklerin neredeyse tamamının matruş bir suratla gezeceği gelmezdi. Erkekler çıkmaya başladığı andan itibaren sakal bırakır, hiç kesmezdi. Sakal bırakmayanlar ayıplanır; hatta alaya alınırdı. Sakal Müslümanlar için sünnet olmakla beraber, hemen herkes sakal bırakırdı.

Devamını oku...

'Efendi' yazarından intihal manzaraları!

Kategori: Tarihi Bilgiler

Bir gazete okuyucusu iseniz ne beklersiniz köşe yazarınızdan? Güvenilir, farklı olmasını, kendini tekrarlamamasını, çalıp çırparak yazmamasını, yanlış bilgilendirmemesini...

Ne var ki, bugün teşhir edeceğim iki 'yazar'ın bütün bunların aksini hem de sık sık yaptığını söylemek zorundayım. Hem kaynak göstermeden her şeyi bilir edasıyla yazıyorlar; hem de eski, tekrar, yanlış, üstelik de aşırma bilgilerle sayfaları dolduruyorlar.

Gazetecilik haber atlatmaktır bir yerde. Başka bir yerde çıkmamış haberi okurunuza sunmaktır. Gelgelelim bir gün gazetenizi alıyorsunuz ve yazarınızın yazısını sanki bir süre önce yine aynı gazetede başka bir kalemden okuduğunuz izlenimine kapılıyorsunuz.

Devamını oku...

Osmanlı’da kadın hayatı

Kategori: Tarihi Bilgiler

Batı’nın Osmanlı kadınına bakışı “Harem” eksenlidir...

Osmanlı sarayındaki haremi bir “Mutsuz kadınlar hapishanesi” olarak algılamışlar, haremdekiler hakkında fantastik hikâyeler uydurmuşlardır...

Oysa harem, yabancı yazarların hiç görmeden yazdıkları seyahatnamelerinde anlattıkları gibi, bir “mutsuz kadınlar hapishanesi” değil, öncelikle padişahların evidir...

İkincisi: Kadının dikkat, liyâkat ve zekâsına göre yükseldiği bir “Kadın Üniversitesi”dir (Erkeklerinki de Enderun’dur).

Devamını oku...

Son Çar'a iade-i itibar

Kategori: Tarihi Bilgiler

Rusya'da 300 yıl hüküm süren Romanov hanedanına mensup II.Nikolay, Rus imparatorluğunun son Çar'ı olarak tarihe geçti.1904-1905 yılları arasında Rus-Japon savaşındaki mağlubiyet II.Nikolay'ın otoritesini ciddi anlamda sarsmış yükselen muhalefet sebebiyle 1905te Duma'yı toplantıya çağırmak zorunda kalmıştır. Böylece Çar Meşrutiyet yönetimini kabul ederek yetkilerini parlamentoyla paylaşacağına söz verdi. Ancak kısa bir süre sonra hazırlanan anayasada kendini mutlak yetkili olarak tanımlattı. Hatta 2 kez Duma'yı vaktinden önce dağıttı.

I.Dünya savaşı Rus imparatorluğunu ve II.Nikolay'ı daha da zor bir duruma düşürdü. Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve artarak devam eden muhalefet ülkede gösterilerin yaşanmasına sebep oldu.

Devamını oku...

Paylaşılamayan ibadethane: Babür Camii

Kategori: Tarihi Bilgiler

Yerleşik inançları ve değerleri kendi inancı adına yok etme eylemi, potansiyel olarak her dinin ve düşüncenin inananlarına yöneltilebilecek bir suçlamadır. Tarihin belli dönemlerinde her dinden ve her düşünceden insanların, kitlesel veya bireysel olarak toprakta, anıtta ve değerde hak iddiasında bulunarak kimi çatışmalar, yağmalar, tahrifat ve tahribatlar yapmış veya yapabilecek olduğunu ileri sürmek her halde çok yanlış olmayacaktır.

Meşruiyetini kendi kutsalından alarak, ötekine farklı biçim ve gerekçelerle saldırılara, tarihin farklı dönemlerinde ve pek çok yerde rastlamak mümkündür. Ancak bu suçlamaların hedefinde, genellikle dinsel şiddetin kimliğiyle özdeş hale getirildiği Müslümanlar yer almaktadır. Bu durumun en ilgi çekici örneklerinden biri Babür Camiidir.

Devamını oku...

MI6 Osmanlı'yı izlemek için kurulmuş!

Kategori: Tarihi Bilgiler

Dünyanın ilk istihbarat teşkilatı olarak bilinen İngiliz istihbarat Teşkilat MI6, Rusya ile İngiltere arasında gerçekleşen Reval görüşmelerinden sonra Osmanlı Devleti'ndeki gelişmeleri yakından takip etmek için kurulmuş.

İngiliz tarihçi Keity Jeffery, 800 sayfalık "The History of the Secret Intelligence Service 1909-1949"adlı hacimli eserinde İngiltere'nin Orta doğudaki gelişmeleri takip etmek için kurulduğunu ve Osmanlı'daki gelişmeleri, M16 ajanlarının aktardığı bilgilerle izlediğini söylüyor.

Devamını oku...