Gratis Joomla Template by FatCow Review

Tarihte ilk toplu iş sözleşmesi Osmanlı'da yapılmış

Kategori: Tarihi Bilgiler

Tarihte yapılan en eski toplu iş sözleşmesinin 1815 yılında İngiltere'de yapıldığı kabul ediliyordu. Ancak Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesi'ndeki Şer'iye Mahkemesi sicilinin 57'nci sayfasında yer alan 'Kütahya Fincancılar Esnafı Anlaşması bu tarihi bilgiyi değiştirdi.

Bu Anlaşma İngiltere'de bulunan anlaşmadan 49 yıl önce 13 Temmuz 1776 tarihinde Kütahya'daki çini atölyesi sahipleri ile bu atölyelerde çalışan kalfa ve çıraklar arasında yapılmıştır.

Devamını oku...

Son halifeye Hristiyanlık teklifinde bulunmuşlar

Kategori: Tarihi Bilgiler

Saltanatın kaldırılmasından sonra halifelik makamına TBMM tarafından Şehzade Abdülmecid Efendi getirilmiştir. Başat papalık olmak üzere Hıristiyanlığın kurumsal temsilcileri yeni Osmanlı halifesine kutlama mesajı göndermişler, yeni görevinde başarılar dilemişlerdir. 1923'ün Temmuz ayında Şehzade Abdülmecid Efendi'ye Amerika'dan bir mektup gönderilir. İngilizce kaleme alınan mektup matbu iki sayfa olup, "Türkiye Halifesi Hazretlerine" göre diye başlamaktadır.

7.000 kişilik Protestan heyetinin ortak kararıyla alınmış mektupta ilk defa hilafeti temsil eden bir kişiye Hırisitiyanlığı kabul etmesi teklifinde bulunarak din değiştirmesi istenmiştir.

Devamını oku...

Ani: Selçukluların Anadolu'da ilk fethettiği yer

Kategori: Tarihi Bilgiler

Bugün Kars sınırları içerisinde yer alan Ani, Selçukluların Anadolu'da ilk fethettiği yerdir. Fakat iddia edilen aksine Selçuklular bu bölgeyi Ermeni krallığından değil Bizanslılardan almışlardır. Bizans imparatorluğu 1045'te Bagrat Ermeni krallığına son vererek Ani'yi vergiye bağlamıştı. 1064'de Bizans ile Selçuklular arasında gerçekleşen Ani savaşından burası Selçukluların hakimiyetine geçmiştir.

Alpaslan'ın Selçuklulara karşı oluşturduğu orduda Bizans'a vergi vermekten kaçınan bazı Ermeni beyleri de katılmıştı. Ermenilerin çoğunluğu ise Krikor adlı bir Ermeni beyi komutasında Selçuklulara karşı savaşmıştır.

Devamını oku...

Demokratik açıdan dünümüz ve bugünümüz

Kategori: Tarihi Bilgiler

Yıllardır “demokratik hak ve hürriyetleri” tartışan Türkiye, demokrasisini bir türlü sağlam zemine oturtamıyor...

Çünkü milletle devletin istikametleri farklı... Milletin yüzü kıbleye, devletin yönü Batı’ya dönük! Bu yüzden devlet (yani bürokrasi) vatandaşa güvenmiyor.

Kimse de dönüp, “Osmanlı ceddimiz millet-devlet ilişkisini nasıl yürütmüştü?..” diye bakmıyor.

Bu konuda yabancı gezginlerle diplomatların kayıtlarından yola çıkarak bir derleme yaptım: Umarım politikacılarımıza ışık tutar.

Devamını oku...

Dilin ve nezaketin İstanbul’u

Kategori: Tarihi Bilgiler

Onları tarif etmek için hâlâ “İstanbul hanımefendisi-beyefendisi” sözcüğü kullanılıyorsa, bunun bir sebebi olmalı.
Hanımefendiler öncelikle şiir gibi konuşur, kelimelerden âdeta beste yaparlardı.

Dilini düzeltmeyenler, nezaket kurallarına uymayanlar, yaşadıkları şehri özümseyemeyenler, özetle görgüsüzler ve bilgisizler eski İstanbul’da tutunamazdı.

Düzgün konuşmaya o kadar önem verilirdi. Şiveli konuşanlar seçkin meclislerde yer bulamazlardı.

Devamını oku...

Dünyadaki ilk üniversiteyi Müslümanlar kurdu

Kategori: Tarihi Bilgiler

Müslümanlığın ortaya çıkıp yayılması; cemiyete bu yeni dinin hâkim olmasıyla neticelendi. İnsanın günlük ibâdetleri bir yana, devlet idaresinden mahkemelere, pazardan mezara kadar hayatın her safhasında muayyen prensiplere uymak mecburiyeti doğdu. İslâm dininin ilme verdiği ehemmiyet bu sebepledir. Eskiler bunu “Nerede ilim varsa orada din vardır. Nerede ilim yoksa orada din yoktur” sözüyle ifade etmişlerdir.

Hazret-i Peygamber s.a.v. tebliğini Medine-i Münevvere’deki mescidinde yapardı. Burası İslâm tarihindeki ilk akademidir. Sahâbe-i kirâmdan bekâr olup eshâb-ı suffa denilen yetmiş kadarı devamlı Mescid-i Nebevî‘de bulunur;

Devamını oku...