Gratis Joomla Template by FatCow Review

76 Sene Önce.. 29 Ocak 1932

Kategori: Hâdiseler

tokyocami_ezanNamaz vaktini bildirmek için, başka din mensuplarının yaptıkları gibi boru öttürmek, ateş yakmak veya bayrak asmak gibi teklifleri, onlara benzemek olacağından Resûlüllah Efendimiz kabul buyurmadılar…Bilindiği gibi, İslam’da imandan sonra ilk emir namaz… Namazın vakitleri, Müslümanlara, belli ve belirli lâfızlarla ve yüksek sesle okunan ezanla duyurulur. Bir beldede İslam’ın ve Müslümanların varlığının sembolü ezandır.

Devamını oku...

Hazırlıklı Ol Çünkü Ölümün Yakındır

Kategori: Hâdiseler

12Sultan Murad Han, vefatından önce bir gün gezmeye çıkmıştı. Bir köprünün başında bir dervişe rastladı. Selam verdi. Derviş, yaklaşıp:
-" Hey Pâdişâh'ım! Tövbeye niyetlen, çünkü vaden yakındır!" dedi. Pâdişâh, dervişe teşekkür edip, dualarda bulundu. Sultan Murad Han, kendisine ölümünü hatırlatanı çok sever, Allâhü Teâlâ'nın rızası için yapılan nasihatleri can kulağı ile dinlerdi. Yanında bulunan İshak Bey'e, dervişi sordu. Emir Sultan'ın müridlerinden olduğunu söyledi. Emir Sultan adını duyan Pâdişâh:

Devamını oku...

Mihal Gazi'nin Müslüman Oluşu

Kategori: Hâdiseler

20080611104108_gazi_mihal_bey_sadivan1Oruç Bey Tarihi'nde Mihal Gazi'nin Müslüman oluşu ile alakalı şu hadise anlatılır:

"Osman Gazı sabah vakti abdest alıp namazını kıldıktan sonra, atına binip, dilaverler, kahramanlar, bahadırlar, alp-erenlerle birlikte yola çıktılar. Bu sıraada Rum tarafından büyük bir toz bulutu belirdi. Toz içinden ata binmiş birkaç kişi belirdi ve çıkageldi. Içlerinden birisi seçilip meydan ortasında durup olannca gücüyle bağırdı ve dedi ki: "Hiç aranızda Osman adlı kimse var mıdır?" Gaziler de Osman Gazi'yi gösterdiler.

Devamını oku...

Padişaha Bedduanın Bedeli

Kategori: Hâdiseler

250px-sultan_mahmud_ii_of_the_ottoman_empireCihan padişahı Sultan ikinci Mahmud Han, tebdil-i kıyafet (kıyafet değişikliği) ederek Silahdar Ağa ve bazı devlet erkanı ile beraber Sultan Mehmed Camii (Fatih Camii) yakınlarında bir ekmekçi fırınının önüne geldi. Halkın ekmek allmaktaki sıkıntısını görüp biraz orada bekledi.

Bir kadın iki ekmek alıp dönerken; "Padişahın gözü kör olsun. Bak şu ekmeğe ve bak şu ekmeği alıncaya kadar çektiğimiz sıkıntı ve zahmete!" dedi. Kadının bu sözlerini padişah da duydu. Padişahın yanınnda bulunanlardan birisi;

Devamını oku...

Haram Lokma Yiyen Harâmî Olur

Kategori: Hâdiseler

sultan4muratOsmanlı tarihlerinin meşhurlarından Aşıkpaşazade'de şöyle bir kıssa nakledilir:
-" Sultan İkinci Murad Han'a şahsi ihtiyaçları için para lazım ol muştu. Sultan İkinci Murad Han, bu ihtiyacını karşılamak için, Çandarlı Halil Paşa'dan borç alarak harcamış.

Bunu gören Fazlullah Paşa:

-  "Devletlû Sultanım, pâdişâhlara hazine gerekir. Müsade ederseniz ve ferman buyurursanız hazine cem'ine mübaşeret edelim" dedikten sonra Sultan Murad Han:

Devamını oku...

Fetih Yakındır...

Kategori: Hâdiseler

prevezedenizmuharebesiEylül 27 1538 günü sabah seher vaktinde, Osmanlı denizcilik tarihinin en büyük kumandanı Hızır Hayreddin Paşa, ya da diğer namıyla Barbaros hayreddin Paşa bir rüya görür. Rüyasında:

–"Yattığımız limanın kenarında sanki karada birçok ufacık sardalya balığı çıkmış, amma o ufacık balıkların içinde iki tane karnı yarık iri balık vardı.

Devamını oku...