Gratis Joomla Template by FatCow Review

"Bu gemiyi tanrı bile batıramaz" diyorlardı !

Kategori: Hâdiseler

Image 1900 yılların başında  ziraat toplumunda  hızla sanayi toplumuna geçen batı insanı, kainata hükmettigi zannına kolayca kapılmıştı.Yaptıklarını hiçbir kuvvetin  yok edemeyecegini söylüyor ve adeta herşeye meydan okuyordu. O güne kadar imal edilen  gemilerin en büyüğüne 'Titanic' isminin verilmesi de  bu cüretten  kaynaklanıyordu. Çünkü Yunan mitolojisindeki en ünlü Tanrılardan birisinin ismi  Titanic idi.

Devamını oku...

İSTANBUL'UN FETHİNDEN GÖNÜL FETİHLERİNE

Kategori: Hâdiseler

ImageİSTANBUL'UN FETHİNDEN GÖNÜL FETİHLERİNE Þanlı ve şerefli tarihimizde birçok Fatih vardır ama bu adla anılan güzel insan, sadece Sultan Mehmed Han'dır. Çünkü o, bir muhteşem Peygamber müjdesine mazhar olmuştur. Sultan Mehmed, veli bir padişah babanın, cevheri yüksek oğluydu. Babası bir sabah namazından sonra, Kur'an'ı Kerim okuyordu. Tam da Muhammed Süresi'ni bitirmiş, Fetih Süresi'ne başlamıştı ki, kapısı tıklatıldı.

Devamını oku...

Ermeni meselesinin aslı

Kategori: Hâdiseler

ImageDünya Savaşının başlaması ve Osmanlı Devletinin 1 Kasım 1914'de İtilâf Devletlerine karşı Almanların yanında savaşa girmesi Ermenilerce büyük bir fırsat olarak görülmüştür.Komitelerin I. Dünya Savaşında faaliyete geçmesinden kuşkulanan Osmanlı Hükümeti. savaş öncesinde, 1914 Ağustosunda Erzurum'da Taşnak yöneticileriyle bir toplantı yapmıştır.

Devamını oku...