Gratis Joomla Template by FatCow Review

Adalet

Kategori: Tarihi Hikayeler

adaletİstanbul'un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar. Papazlar Bizans imparatorunun halka yaptığı zülüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdi.

Devamını oku...

Osmanoğullarının âkıbeti ne olacak?

Kategori: Tarihi Hikayeler

kanunisultansuleymanBir gün cihân pâdişâhı Kânûnî Sultan Süleymân Han, Yahyâ Efendi hazretlerine bir hatt-ı şerîf gönderdi ve;

“Ağabey! Sen ilâhî sırlara vâkıfsın, bilirsin. Kerem eyle de bize Osmanoğullarının âkıbetinin ne olacağını haber ver.

Nesli kesilip yok mu olacak. Yok olacaksa, bu hangi sebeptendir.” dedi.

Devamını oku...

Adalet ve Tevazu

Kategori: Tarihi Hikayeler

alpine_flowersEmevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışmalarında ayrı işlere tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları yazarken kullanır, öbürünü ise devlet ve millet işleriyle ilgili yazışmalarda kullanırdı. Halife, birden fazla gömleği olmayan, varlıksız biriydi.

Devamını oku...

Hayırlar getirsin diye bu ağacı diktim

Kategori: Tarihi Hikayeler

aaKeşiş dağına (Uludağ) birçok derviş gelip, yerleşmişti. Bu dervişlerden biri “Geyik Baba” idi. Ona “Geyik Baba” ismini vermelerinin nedeni, dağda geyiklerle birlikte gezmesindendi. Geyiklerle gezdiği haberi, devrin padişahı Orhan Gazi'nin de kulağına gitmişti. Orhan Gazi derhal Geyik Baba'nın getirilmesini emreder. Geyik Baba, padişahın habercisine, kendisiyle gelemeyeceğini söyler ve ilave eder:

Devamını oku...

Artan Pilav

Kategori: Tarihi Hikayeler

artan-pilavYahya baba , II. Bâyezîd Hân zamanında , Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübârek işe giriştimi, ibadet ettiğini sanırsınız. Pirinçleri salavat getire getire ayıklar, yağını tekbirlerle eritir. Tuzunu Besmele ile , suyunu Fatihalarla salar. Zaman zaman gözünü yumar, enbiyayı, evliyayı aracı yapar, Allah'tan bereket arzular.

Devamını oku...

Somuncu Baba Ve Emir Sultan

Kategori: Tarihi Hikayeler

1180163980Türkistan'daki Buhara şehrinden yola çıkarak Mekke - Medine'yi dolaştıktan sonra 1389 yılında Bursa'ya yerleşen Muhammed Þemseddin, gösterdiği kerametlerle bir anda halkın sevgisini ve saygısını topladı.

    Yıldırım Bayezıd'ın kızı Hundi Hatun'la evlenen Muhammed Þemseddin halk arasında Emir Sultan adıyla anılır oldu. O, halkı din yoluna çağırırken Padişah'ı da bazı konularda uyarıyor, O'na yardımcı oluyordu.

Devamını oku...