Gratis Joomla Template by FatCow Review

Ayaklar ve Kafalar

Kategori: Tarihi Hikayeler

3250914963_a5f46e1e54Sultan III. Selim devrinde dürüstlüğüyle bilinen fakir bir âlimi kadı tayin etmek isterler.

Paşalardan biri onu görünce:

- Böyle ayağına giyecek ayakkabısı bile olmayan adam nasıl kadı tayin edilir, deyince şu cevabı alır:

Devamını oku...

Selâhaddîn Eyyûbi'nin oğluna nasihati

Kategori: Tarihi Hikayeler

47167zu6Selâhaddîn Eyyûbi ölüm döşeğinde idi. Kendisinden sonra, yerine geçecek olan oğlu Melik Efdal’i yanına çağırdı ve ona şunları nasîhat etti: “Evlâdım sana, bütün iyiliklerin kendisinden geldiği Allah korkusu ile doğrudan ve doğru yoldan ayrılmamayı vasiyet ederim. Allah’ın emirlerini yerine getirmekte elin gevşek olmasın ve kusur işlemeyesin. Bilesin ki, kurtuluş ancak bundadır. Kimsenin kanı ile, ellerini kirletme. Halkının emniyeti ve saadeti için çalış. Onları Allah’ın sana bir emâneti bil. Komutanlarına değer ver.

Devamını oku...

"Erkekler Gibi çarpışmayanlara, Kadınlar Gibi Ağlamak Yakışır"

Kategori: Tarihi Hikayeler

24351elhamraBu başlıktaki söz, bu cümlesiyle tarihe geçmiş bir kadının sözüdür. Þimdiki İspanya'da bir zamanlar Endülüs ismiyle bir İslam devleti hüküm sürüyordu. Müslümanlar burada 800 sene kadar idarede bulundular. Fakat pek hazin bir şekilde çekilmek durumunda kaldılar.

Beni Ahmer adını taşıyan bu İslam devletinin başında Abdüllahi Sağır isminde bir hükümdar bulunuyordu. Korkak ve cesaretsiz birisi olarak tanınır. Düşmanı olan Argonya kralı Ferdinand ile çarpışacağı yerde, onunla anlaşmayı tercih etti.

Devamını oku...

Vermeyince Mabud, Neylesin Sultan Mahmut!..

Kategori: Tarihi Hikayeler

tikandibabase5Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış.
Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.

-Tıkandı baba, çay getir. Tıkandı baba, oralet getir. Vb

Bu durum Sultan Mahmut un dikkatini çekmiş.

Devamını oku...

Dahi hünkar fatih sultan'a mektuplar...

Kategori: Tarihi Hikayeler

fatihsultanmehmetHayatından daima feyz alacağımız gönül sultanları arasında müstesna bir yeri olan Hacı Bayram Veli, nice "gönüller hâk etmiş", nice veliler yetiştirmiş, ilim ve irfan hayatımıza nice hizmetler vermişti. Bu arada Osmancık Medresesinin ünlü müderrisi Mehmed Þemseddin'i de "Akşemseddin" olarak insanlığın hizmetine sunmuştu.
Mikrobun kâşifi, kalplerin ve ruhların tabibi olan "2.Lokman" diye şöhret bulan Akşemseddin, –çokların kırk yıl beklediği pîr ocağında– iki–üç senede kemâle ermiş, hilâfet tâcı giyerek irşad postuna oturmuştu.

 

Devamını oku...

Herman'ın Öyküsü

Kategori: Tarihi Hikayeler

hermannykstt61914 yılında, Birinci Dünya Savaşı’nda savaşmış bir askerin, Herman’ın öyküsü…

Patlamalar, haykırışlar, kan ve ölüm… Yalnızca bunların yaşandığı cephede, Herman’ın da katıldığı bir savaş tüm şiddetiyle devam ediyordu. Askerler, her türlü insanca duyguyu unutmuş gibiydiler. Düşmanlarını öldürmeden önce, bir an durup onların gözlerine bakıyorlardı. O gözlerde gördükleri korku ve acıdan etkilenmiyorlardı. Kendi korkuları her şeyin ötesindeydi.

Devamını oku...