Gratis Joomla Template by FatCow Review

Osmanlı Kalkanları

Kategori: Türk Sanatları

Günümüze dek orijinal haliyle konxnmuş olan kalkanlann çoğu ya Osmanlı kökenlidir ya da Osmanlı kalkanlan örnek alınarak yapılmıştır.
Bunlann özel olarak incelenmesi ve bir “tarihi eserler grubu” içinde yorumlanmaları gereklidir. Bu konudaki arşivlerin araştırılması da Türk bilim adamlarının görevi olmalıdır.

Özellikle Alman İngiliz Amerikan ve Türk bilim adamları tarafından birkaç kuşaktan beri ayrıntılı olarak incelenen minyatürlerdeki betimlemeler bu konuda faydalı olabilir. Ancak Osmanlı minyatürlerinde İran minyatürlerine oranla çok daha az sayıda kalkan betimlemesi görülür. Ayrıca Osmanlı askerlerinin Macar kalkanlanndan esinlenerek yapılmış üst kısmı diyagonal kesimli dışbükey dikdörtgen biçimli bir tür kalkan da kullanmış olduğu minyatürlerde görülmektedir.

Devamını oku...

Kalemişi Nedir?

Kategori: Türk Sanatları

Günümüzde yarı geçirgen kâğıtlara (eskiz kâğıdı) kurşun kalem yardımı ile çizilen kurallı ve gelenekli desenlerin, yarı geçirgen kâğıt üzerinde iğnelenerek delinmesi ve uygulanacağı yüzeye, tercihen söğüt ağaçlarından elde edilen kömür tozundan yapılan tampon ile silkelenip (silkilip) yüzeye aktarılmasından sonra çeşitli renkler ile muhtelif fırçalar yardımı ile boyanıp, yine ince fırçalar ile kontürlenmesi (tahrirlenmesi) ile elde edilen süsleme tarzıdır. Yüzyıllar boyunca Türk Klasik Sanatlarının bir kolu olmuş, sivil, dini, askeri, mimari yapıların iç ve dış mekân süsleme unsuru olmuştur.   

Türk Kalemişi Sanatı, kökeni Orta Asya’ya dayanan 8-9. Yüzyıl Türk Uygur sanatı ile başlayıp, Türklerin göçleri ile Anadolu topraklarına taşınan bir sanat kolumuzdur. Kara Hoça ve Bezeklik duvar fresklerindeki süslemeler, Türk Sanatının motif dağarcığının merkezi olmuş,

Devamını oku...

Kat'ı Sanatı

Kategori: Türk Sanatları

OYULACAK KÂĞITLAR NASIL SEÇİLİR VE HAZIRLANIR?

Bir yöntem sentetik mat veya şeffaf iyi cins kâğıtlar üzerinde oymaktır. Eskilerde beyaz kâğıtlardan çok, renkli hatta aherlenmiş veyahut çok defa iyi mühürlenmiş kâğıtlar tercih edilirdi. Aranan her tip kâğıdı da Kâğıtçılar Çarşısı'ndan kolaylıkla sağlamak mümkündü.

Hatta Beyazıd'da devrin Maliye Bakanlığı olan ve hâlen Eczacılık Fakültesinin bulunduğu yerde, Sadrazam Doktor Fuad Paşa Konağının altında ve hemen karşısındaki müzehhipler, mücellidler, hattatlar çarşısından kâğıt tedarik edildiği gibi,

Devamını oku...

Hattat Ahmet Kutluhan

Kategori: Türk Sanatları

1975 yılında Kastamonu, Tosya, Özboyu Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve liseyi Kastamonu İmam Hatip Lisesi' nde bitirdi. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 Martında fakültede 3.sınıf öğrencisi iken İstanbul Müftülüğü'nde ilk memuriyete başladı. 1997 Temmuzunda Büyükçekmece, Gürpınar Merkez Camii'nde kendi isteği ile imam-hatip olarak tayin oldu. 2000 Temmuzunda Şişli Halil Rıfat Paşa Camii'ne nakloldu. Halen aynı yerde görev yapmakta olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüsn-i  Hat sanatına ilk olarak lise yıllarında Rafet Küllüoğlu'ndan rik'a meşk ederek başladı. İki yıl çalışarak rik'ayı tamamladı. 1992'de üniversite öğrencisi olarak İstanbul'a geldiğinde Hattat Hasan Çelebi’den sülüs ve nesih yazılarını çalışmaya başladı.

Devamını oku...

Sermayesi sabır olan sanat: Katı'

Kategori: Türk Sanatları

Katı', nâmıdiğer ince kâğıt oymacılığı sanatı medeniyetin kadife görünüşlü demir süngerlerinin hışmına uğramış bir Osmanlı sanatı... Sanatkâr dedelerimizin göz nurlarından meydana gelen, ilk örnekleri 15. yüzyılda rastlanan bu nadide sanat, günümüzde son temsilcilerinin elinde hayatiyetini sürdürme çabasında...

Toplumumuzda hemen herkes Japon kâğıt sanatı origaminin ne olduğunu bilir. Çünkü yıllarca TRT ekranlarında origami üzerine konuşulup duruldu... Kimse, bir Osmanlı-Türk sanatı olan katı'nın origamiyle kıyas dahi kabul edilemeyecek kadar daha ince bir sanat izzetine sahip olduğunun farkına varamadı.

Devamını oku...

Seyit Nizam’da kitâbe mezarlığı

Kategori: Türk Sanatları

untitled-4.20100724155137.jpgAvrupa Kültür Başkenti İstanbul’da İslam-Türk mimari ve hat sanatının birbirinden âlâ  mezar kitabelerinin bulunduğu Zeytinburnu’ndaki Seyit Nizam Haziresi’nin hali içler acısı…  Geçtiğimiz günlerde İstanbul kadılarından, Galatasaray Sultanisi Müderrisi Mehmet Rıza Bey’in kabrini bulmak ümidiyle Zeytinburnu’nda Seyit Nizam Camii Haziresi’ne gittik. Ne yazıktır ki burada pek de iç açıcı olmayan bir manzara ile karşılaştık. 
Seyit Nizam Haziresi’nin hali pürmelâline geçmeden önce, İstanbul’un, ismi pek dillere düşmeyen semtinin kısa tarihine yolculuk edelim.

Devamını oku...