Gratis Joomla Template by FatCow Review

Saz Yolu - Şah Kulu

Kategori: Türk Sanatları

sazyolu2Saz yolu ya da saz üslubu Osmanlı sanatının yaygın bir bezeme üslubudur. Bu üslubu Kanuni döneminde eserler vermiş olan ressam Þah Kulu başlatmıştır.

Gerek çini, kalemişi, taş işçiliği gibi mimariye bağlı bezemelerde, gerek kitap resmi, cilt, kumaş, halı sanatları ve diğer küçük sanatlarda yaygın uygulama alanı bulmuş olan saz üslubu, 16. yüzyıl ortalarından 17. yüzyıl ortalarına değin geçerliliğini korumuş, 18. yüzyılda da lâke işçiliğinde yeniden yorumlanmıştır. 

Devamını oku...

Baba Nakkaş

Kategori: Türk Sanatları

140İkinci Sultan Bâyezid devri nakkaşlarından olup Kanunî Sultan Süleyman zamanında ölen ve “Baba Nakkaş” diye mâruf olan Þeyh Mustafa’yı en eski tezyinât san’atkârımız olarak biliyorduk.

Bu hususda rahmetli Halil Edhem’in “Elvâh-ı Nakşiyye kolleksiyonu, 1924, s. 14” broşüründe şu izahatla karşılaşıyoruz:

Devamını oku...

Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ

Kategori: Türk Sanatları

uskudariik1Gönül ne kadar arzu ederdi ki Ali Üsküdari hakkında daha senelerce uğraşarak eksiksiz bir monoğrafi neşrolunsun. Fakat elimize müstesna bir fırsat geçti.

Tege Müstahzarat Laboratuvarı sahipleri Eczacı Kimyager Cemil Tuna ve Eczacı Kimyager Hikmet Güney her sene olduğu gibi bu sene de bir sanat eserimizi basmayı teklif etti. Zira bundan önce:

Devamını oku...

Kahramanmaraş EL Sanatları

Kategori: Türk Sanatları

ay11Kahramanmaraş'ın el sanatları, geniş ve derin tarihi sebebiyle zengin bir muhteviyata sahiptir. Coğrafyasında geçen tarihi olay ve dönemler sosyal ve kültürel alanlarda olduğu gibi sanat hayatında da çeşitli sentezlerin ortaya çıkmasını hazırlamıştır. Bu zengin muhteva Orta Asya Türk Kültür ve Sanat kaynağına varan bir köklülük ve şahsiyet gösterir. Aradan geçen binlerce yıla rağmen bugün de çeşitli alanlarda birbirinden güzel eserle veren Kahramanmaraş' lı ustaların büyük emek, sabır, metanet ve tevekkülle sürdürdükleri el sanatları Türk el sanatlarının binlerce yılık sürekliliğini de gözler önüne sermektedir.

Devamını oku...

Tezhip sanatında kullanılan altın varak nasıl yapılır?

Kategori: Türk Sanatları

106bTezhip yapma tekniği, minyatürden ve resimden farklı bir tekniktir. Tezhip yaparken kullanılacak olan altın yadızın hazırlanışı zor ve uzun emek isteyen bir iştir. Tezhibin nasıl yapıldığına geçmeden önce, tezhip tekniğinin en önemli unsurlarından birisi olan altın varak'ın hazırlanışına bir göz atmakta fayda vardır.

Çekiçle döğülerek sigara kağıdından daha ince bir yaprak haline getirilmiş altına "Altın Varak" denir. Altın varağın yapılışına gelince:

Devamını oku...

Hat sanatımız

Kategori: Türk Sanatları

hatYaşadığımız coğrafya ve kültürümüz, bir medeniyetin parçası. Hangi sanat dalıyla uğraşırsak uğraşalım hangi mimariye bakarsak bakalım, yüzümüzü nereye dönersek dönelim bu büyük medeniyetin izleriyle karşılaşıyoruz. Ama maalesef, son dönemde sadece karşılaşmakla yetiniyoruz, asırlık çeşmelerin, kümbetlerin, yatırların önünden anlamsız adımlarla geçerken insanlık bu anlamsızlık deryasında bir medeniyeti, gıptayla arıyor

Devamını oku...