Gratis Joomla Template by FatCow Review

El Yazması Eserlerde Süsleme Sanatı

Kategori: Türk Sanatları

image036İlhanlı, Timurlu, Memluk ve Selçuklu dönemlerinde süslemelerde benzerlikler görülür. Ancak, malzemenin kullanılması yörelere göre değişiklik gösterir.

2.1.Süsleme sanatında kullanılan terimler:

Desen: Yalnız çizgilerle boyasız olarak yapılan resim.

Motif: Süslemelerde tekrarlanan biçim-öge.

Devamını oku...

Geleneksel El İşlemelerimiz-Türk İşi

Kategori: Türk Sanatları

aye2lr7Türk işlemelerinin tarihi çok eskidir, araştırmalar sonunda XIII. yy.da Türklerle beraber doğduğu, Orta Asya’dan Avrupa’ya yayıldığı ortaya çıkmıştır. Fakat bugün elimizde XV. yy.dan daha öncesine ait örnekler bulunmamaktadır. İşleme sanatı da diğer el sanatları gibi, insanların günlük ihtiyacını karşılamak, giyecek ve kullanılacak eşyaları bezemek arzusuyla doğmuştur.

Devamını oku...

Osmanlılarda mahya ve mahyacılık

Kategori: Türk Sanatları

mahya-03Kültür, bir topluluğun bütün fertlerinin sahip olduğu, olayları ve meseleleri karşılayan, duyuş, düşünüş şekilleriyle , tarih içinde meydana gelen fikir ve sanat verimleri ve değer hükümlerinin bütünüdür. Kültürler daima ve kesin şekilde millîdir. Her kültür, bir milletin hayatının maddi olmayan taraflarının yekûnüdür. Bir milletin bütün sanat faaliyetlerinin, örf ve adetlerinin, tefekkür ve inançlarının, telâkki ve davranışlarının toplamı, o milletin kültürüdür.

Devamını oku...

Porselen Boyama

Kategori: Türk Sanatları

img_2554Porselen boyama, beyaz olarak alınan porselen üzerine, özel porselen boyalarıyla yapılan el dekoru sanat dalıdır. Bu çalışmalar sır üstü yapılır. Bunun için özel porselen boyaları ve yağları kullanılır. Bu boyalar toz olarak alınır ve kullanılacağı zaman özel yağı ile karıştırılarak desenleme işlemi yapılır. En son altın çalışmasıyla tamamlanır.

Bütün bu çalışmalar sonunda obje, 650-800 santigrata kadar yükselebilen özel porselen fırınlarında pişirilir. Bazen bu pişirme işlemi, aynı obje için, birkaç aşamada yapılarak birden fazla pişirme işlemi gerekebilir.

Devamını oku...

İslami Yazmaların Tarihçesi

Kategori: Türk Sanatları

yeni4xr71- YAZMALARIN DOÐUÞU VE GELİÞMESİ

Ülkelerin en değerli kültür varlıkları arasında yer alan, bilim, sanat ve kültür araştırmalarında en otantik kaynaklardan olan yazmalar, el ile yazılarak meydana getirilmiş eserlerdir.Papirustan deriye, pamuk levhadan kâğıda kadar uzanan bu yolda konumuz, kâğıt üzerine el ile yazılan eserlerdir. Hiçbir yazma eser, basma eser gibi birbirinin aynısı değildir.

Devamını oku...

Bir Hüsn-ü Hat Teşhirgahı

Kategori: Türk Sanatları

turkeybursahl0Tarih sahnesinde varlığını uzun süre devam ettirmiş milletler, bu devamlılıklarını kültürleri ve ortaya koydukları eserlerle sağlamıştır. Osmanlı, yaşadığı dönemde ulu bir devletti. Osmanlı, medeniyet gergefini işlerken, bu ululuğunun mührü gibi duran bir kültür manzûmesi oluşturmuş ve şaheserler bırakmıştır. Günümüzde bu eserlerin bazıları hüzünle biten bir hikâyenin son cümlesi gibi dururken, bazıları da o ihtişam yıllarının bütün heybetini gelecek asırlara taşımaya devam etmekte, Osmanlı'nın yâd-ı cemîli olarak durmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri de ulu devletin ilk başşehri olan ve Uludağ'ın eteklerinde kurulan Bursa'daki Ulucami'dir.

Devamını oku...