Gratis Joomla Template by FatCow Review

Tasavvufi Sözler

Kategori: herkonudan sözler

Zikir bir kazma gibidir ki,onunla gönülden yabancı duygu dikenleri temizlenir....
Ubeydullah ahrar k.s.

 

 


 

 

Kibir, bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür ne de uçulur.
Hacı Bayrâm-ı Veli Hz.

 

 


 

 

İnsanoğlu, şu üç şeyle sürekli olarak taâtı yaparsa, sorgusuz suâlsiz cennet'e gidebilir:Kalb, nefs ve dil.

Ebul Hasen Harkaan'i (k.s.

 

 


 

 

Cennetliklerin cennete, Cehennemliklerin de cehenneme girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir. Fakat onların, orada ebedî kalmaları, niyetleri yüzündendir.

(Hasan Basrî)

 

 


 

"Hak yolu aramakla bulunmaz; fakat bulanlar ancak arayanlardır."

Cüneyd-i Bağdadi Hz.

 

 


 

 

Kalp zikretmezse, içinde oturulmayan evin harap olması gibi harap olur.

(Malik bin Dinar, rh)

 

 


 

 

Kim ilmi ararsa, cennet onu arar. Kim günahı ararsa, cehennem de onu arar.

Hz.Ali (k.v.)

 

 


 

 

İhlas öyle bir süzgectir ki ameli onunla süzerler.

(Hallac-ı Mansur)

 

 


 

 

Kalbin ilacı dört şeydedir:Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okumak,mideyi boş tutmak,geceleyin kalkıp ibadet etmek ve salih insanlarla oturmak.

 yahya b.Muza (r.h.)

 

 


 

 

Mü'min nefsiyle, arif Rabbi'yle beraberdir."

(Cafer–i Sadık Hazretleri)

 

 


 

 

Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.   

Cüneyd-i Bağdadi

 

 


 

 

Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.  

Cüneyd-i Bağdadi

 

 


 

 

Ne söylediğini, Kime söylediğini ve Ne zaman söylediğini unutma.

(Ebu Bekir)

 

 


 

 

Bütün ilimler iki kelime içindedir:

1-Allahın emirlerine tazim

2-Mahlukata şefkat 

Ahmet Gazali- İhya

 

 


 

 

Gözler yaşarmadıkça, gönülde gökkuşağı olmaz.

-İmamı Gazali Hazretleri-

 

 


 

 

Eğer nefsini ahiret yoluna çekseydin, ahiretini esas ve sermaye kabul etseydin, dünya ve ahiretini kazanırdın.

İmam-ı Azam

 

 


 

 

İnsan kendi ile haram arasında dağ gibi engeller görmedikçe takvaya ulaşamaz.

(Süfyan bin Uyeyne)

 

 


 

 

İlmin neticesi olmayan bir hal, ne kadar büyük ve önemli olursa olsun, sahibine menfaatten çok zarar verir.

Ebu Amr b. Nüceyd

 

 


 

 

Anladım zail olmuş sensiz geçen evkatı

Cihana padişah olmak kuru bir kavga imiş

Bir mürşide bend olmak her şeyden evla imiş..

Y.Sultan Selim

 

 


 

 

Her insan bir alemdir.İnsan düşünceden ibarettir, geri kalan et ve sinirdir."

Mevlana Celeleddin-i Rumi

 

 


 

 

''külli şey'in gayri zikrAllah lev eklü kandin fehüve semmün katilin''

Allah'ın zikrinin gayrı olan her bir şey,velev ki şeker yemek olsun öldürücü bir zehirdir...

İMAMI RABBANİ H.Z

 

 


 

 

Günahtan kaçınmayan bilgin, meşale tutan bir kördür. Doğru yolu gösterir, kendisi görmez.

Şeyh Sadi

 

 


 

 

İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşırmaz.

Süfyan Es-Sevri

 

 


 

 

Cehalet öyle binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkadaşlık yapan yolunu kaybeder.

Hz. Osman

 

 


 

 

Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor.Kalbinin ölümünü düşünen yok..!

Asıl önemli olan kalbin ölmesidir.

Mevlana

 

 


 

 

Akılı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.

(Hz. Ali)

 

 


 

 

Dünya değirmen taşına benzer,her saat nice kalpler öğütür.

(Şeyh Sadi)

 

 


 

 

Zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa, sabret.Çünkü sabır; genişliğin anahtarıdır.

Hz. Mevlana

 

 


 

 

Ölmek felaket degil,öldükten sonra basina gelecekleri bilmemek felaketdir.

(Imami Rabbani hz.)

 

 


 

 

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.

Hasan-ı Basri

 

 


 

 

"Sükût, sana vakar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır."

Hazret-i Ali "RadıyAllahû anh"

 

 


 

 

Kişiye mezarında, dünyadaki amelinden başka arkadaş yoktur.

(Hz.Ali R.A.)

 

 


 

 

Göz -u Allah teâlânın kudret ve sanatını görmek içindir.

Eşin-dostun ayıp ve kusurlarını görmek için değildir.

Sâdi Şîrâzî

 

 


 

 

İnsanlık adabını ilimden önce öğrenmek lâzımdır.

(İmam-ı Malik R.A.)

 

 


 

 

Maneviyat erleri, toprak gibi olmalıdır. Toprağa kötü şeyler de atılır. Fakat toprak, hep iyi şeylerle (çiçek, ağaç, vs.) karşılık verir.

( Cüneyd-i Bağdadi K.S)

 

 


 

 

Edeplere riayet etmeden yapılan hizmetlerin faydası yoktur.          

İmam-ı Rabbani(k.s.)

 

 


 

 

Cenab-ı Hakk, kulların kalbini kendisine ne kadar yakın görürse, o nisbette onların kalbine yaklaşır.

Cüneydi Bâğdadî

 


 

 

Susmakla canın özü, yüzlerce gelişmeye ulaşır.

Ama söz, dile geldi mi, öz harcanır.

Mevlana

 

 


 

 

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, aramak değildir.

Mevlana Celaleddini Rumi

 

 


 

 

Iki sey aklin eksikligini gösterir: Konusulacak yerde susmak, susulacak yerde konusmak.

(Sadi)

 

 


 

 

Bilgi ,sınırı  olmayan bir denizdir .Billgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır ....

(H.z Mevlana )

 

 


 

 

Fani dünyada kendini hiç edersen, hep olursun.

-Hz. Mevlana-

 

 


 

 

Gösterim: 14677